Obchodní korespondence v angličtině

Kurz na míru

Základní info

Cíl:schopnost používat vhodné slovní obraty a slovní zásobu v různých typech obchodní korespondence

zdokonalení se v písemném projevu
získání přehledu o různých typech obchodních dopisů a jejich formách
Úroveň:mírně pokročilí a výše 
Rozsah:1 den, 8 vyučovacích hodin 
Počet účastníků:max. 8, min. 3 
Osnova:obchodní korespondencezákladní rysy obchodního dopisu, jeho struktura
formální a neformální dopis
vzorové dopisy, šablony
elektronická forma - faxy, e-maily
reporty, zápisy z porad, mema
struktura vět v dopisech, používaná frazeologie, zkratky
procvičení psaní obch. dopisů - objednávka, stížnost, žádost, pozvánka apod.

Jsou určeny těm zájemcům, kteří již dosáhli určité úrovně znalostí jazyka a potřebují aktivně využívat angličtinu ve své práci,

Jsou zaměřeny především na zlepšení a upevnění komunikačních dovedností, slovní zásobu a frazeologii dané oblasti,

Tyto kurzy nabízíme ve dvou formách - kurzy pro veřejnost, kurzy na klíč.

V rámci realizace kurzů na klíč vycházíme z potřeb daného klienta a obsah kurzu může upraven.

Obchodní korespondence v angličtině

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.