NĚMČINA - FIREMNÍ SKUPINOVÉ KURZY

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz určen

Firemní skupinový kurz německého jazyka je zaměřen na rozvoj gramatických znalostí, komunikačních dovedností a slovní zásoby. Je určen pro všechny pracovníky.


Počet studentů

dle dohody, obvykle 2-5Jazyková úroveň

Stanovení úrovně vychází z Jednotného evropského rámce.

 • ZAČÁTEČNÍCI
 • POKROČILÍ ZAČÁTEČNÍCI
 • MÍRNĚ POKROČILÍ
 • STŘEDNĚ POKROČILÍ
 • POKROČILÍ

Cíl kurzu

Cílem skupinového firemního kurzu je optimálně využít čas zaměstnanců Vaší společnosti, který věnují výuce jazyků. Ucelený systém jazykového vzdělávání, profesionální tým lektorů a prověřená metodika jsou naše nástroje k jeho dosažení.

 

Čas, rozsah a místo konání kurzu

Počet hodin týdně, délka jednotlivých hodin, čas a místo konkrétní výuky budou dohodnuty a následně dynamicky přizpůsobovány Vašim potřebám. Kurzy probíhají ve Vaší společnosti nebo v učebnách naší jazykové agentury. Doporučujeme především kurzy s rozsahem:

 • 1 × 90 min. TÝDNĚ
 • 2 × 90 min. TÝDNĚ


Systém výuky

Před zahájením kurzu provádíme jazykový audit (písemný cambridgeský test doplněný individuálním pohovorem). S využitím jednotného jazykového rámce EU studenty rozřadíme do skupin podle jejich jazykové úrovně.

 
Ve spolupráci s personálním oddělením stanovíme optimální styl výuky, rozsah kurzu, výukové materiály a volitelné parametry kurzu (viz níže) a připravíme studijní plány pro jednotlivé účastníky kurzu, které podpisem odsouhlasí všechny zúčastněné strany.

 
Plán může být průběžně upravován podle potřeb studentů. Obecně je ale pro všechny strany závazný. Během semestru Vás budeme pravidelně informovat o průběhu kurzu, docházce a spokojenosti studentů s jednotlivými lektory a výukou.

 
Na konci každého pololetí opět na základě testů provedeme celkové zhodnocení výsledků vzdělávání. Pro zvýšení efektivity výuky může být kurz doplněn o e-learning a další volitelné parametry (viz níže).

 

Volitelné parametry kurzu

 • zaměření na všeobecné jazykové dovednosti nebo odborný jazyk
 • český lektor nebo rodilý mluvčí
 • doplnění výuky o samostudium formou e-learningu
 • rozšíření výuky o přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám
 • rozšíření výuky o vyhodnocování dosažených výsledků pomocí on-line testů

NĚMČINA - FIREMNÍ SKUPINOVÉ KURZY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.