Moderní víkendové jazykové kurzy

Kurz na míru

Základní info

Víkendové kurzy jsou zaměřeny na klienty, kteří vzhledem ke svému pracovnímu vytížení nemohou navštěvovat firemní jazykové kurzy. Jedná se o víkendovou výuku v zimním a letním semestru (výuka v hotelu Junior v Poděbradech) nebo o víkendovou výuku dle domluvy (v prostorách učeben na vašem pracovišti) na všech jazykových úrovních.

Cílem víkendových kurzů je vytvořit takový jazykový program, který by přímo reflektoval dlouhodobé požadavky firem nebo odpovídal akutním potřebám (např. před zahraniční návštěvou, seminářem a pod). Proto pořádáme pohovory s klienty a předváděcí hodiny, na kterých společně připravujeme koncept výuky. Chceme tak podrobně poznat filozofii společnosti a maximálně jí vyjít vstříc v náplni vyučovacích hodin.

* profesionalita
výuku zajišťuje profesionální tým pedagogů včetně rodilých mluvčích, kteří vám asistují během celého pobytu
flexibilita

* podle požadavků klientů je tvořen obsah a zaměření výuky.
jednodenní, několikadenní, týdenní výukové kurzy podle časových možností klientů.

Výuka probíhá v učebnách hotelu Junior od pátku do neděle. Koncepce kurzů nechává dostatek prostoru pro idividuální přípravu i pro využití nabídek města Poděbrady.

Moderní víkendové jazykové kurzy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.