Mediabo Studijní Program

Kurz na míru

Základní info

Mediabo Studijní Program


Česká republika je od května roku 2004 členem Evorpské Unie. Tím se znalost alespoň jednoho cizího jazyka na našem trhu znalostí a vědomostí stala samozřejmostí pro úspěšné přijetí do většiny zaměstnání. Jsou mezi námi tací, co přijali členství s pochybnostmi a nedůvěrou a tací, kteří ho přijali s ambicemi a optimisticky a už také využili nebo plánují využít výhody vyplývající z členství v EU. Většina členů této skupiny již ovládá některý cizí jazyk a jsou si vědomi toho, že pokud opustí svou zem, nemusí se obávat, že by se v dalších členských státech EU nebo ve většině ostatních zemí nedomluvili. Cílem naší společnosti je, aby umožnila jazykové vzdělání a procvičování těm, kteří se chtějí učit a aby jim toto bylo umožněno při minimálním zatížení jak finančním, tak časovém.

M-S-P byl spuštěn 7. ledna 2002 a počet našich studentů závratně stoupá. Principem studijního plánu je, že student dostává lekce v jím vybraném tempu prostřednictvím e-mailu. Po zaslání přihlášky na vybraný kurz(y) dostává klient první lekci první pondělí následujícího měsíce. Případné dotazy týkající se lekce nám můžete posílat e-mailem nebo položit telefonicky a odpovědi na ně vám budou poskytnuty do dvanácti hodin.

Úhrada školného je možná měsíčně, půlročně nebo ročně. V případě posledních dvou vám samozřejmě poskytneme slevy.

Další informace o studijním programu:


V současné době nabízíme kurzy ve dvou jazycích:
 • Anglický
 • Německý
V případě zájmu o jiný jazyk máte samozřejmě možnost tento váš požadavek oznámit a v průběhu několika dní budete informován o kurzu v daném jazyce!

Vážený zájemce si může vybrat ze třech úrovní:
 • začátečník,
 • středně pokročilý,
 • pokročilý.
Jazykový kurz může být podle intenzity trojí:
 • Normální kurz: 1 lekce týdně
 • Intenzivní kurz: 2 lekce týdně
 • Superintenzivní kurz: 4 lekce týdně
(Každý z nich obsahuje 100 lekcí.)

Mediabo Studijní Program - Cenik (bruto)


 Normální
(1 lekce týdně)
Intenzivní
(2 lekce týdně)
Superintenzivní
(4 lekce týdně)
Trvání kurzu24 měsíců12 měsíců6 měsíců
Cena/měsíc270 Kč420 Kč750 Kč


Normální kurz trvá 100 týdnů, tedy 2 roky. Jeho cena je 270 Kč měsíčně. V případě, že si přejete dostávat lekce poštou, připočítejte si ještě poštovné plus 60 Kč/měsíc.

Intenzivní kurz trvá 50 týdnů, tedy 1 rok. Jeho cena je 420 Kč měsíčně. V případě, že si přejete dostávat lekce poštou, připočítejte si ještě poštovné plus 80 Kč/měsíc.

Superintenzivní kurz trvá 25 týdnů, tedy 6 měsíců. Jeho cena je 750 Kč měsíčně. V případě, že si přejete dostávat lekce poštou, připočítejte si ještě poštovné plus 100 Kč/měsíc.

Obsah jedné lekce: Balík poskytujcí teoretické znalosti, odpovídající úrovni vašich znalostí + dotazník s mnoha kreativními úlohami a neustále se rozšiřující slovník. čas potřebný k osvojení jedné lekce jsou přibližně 3 hodiny. K lekci zároveň zabezpečujeme zvukové nahrávky nahrané lektory v jejich mateřské řeči, které jsou k dispozici na audio CD a mp3 CD. Jejich cena je 175 Kč nebo 700 Kč. Každé CD obsahuje zvukové nahrávky k 15-20 lekcím, tzn. že ke každé úrovní patří 5 nahrávek. Výhodou mp3 CD je, že oba typy hlasového materiálu - jak "Lekce, cvičení", tak "Slovíčka" - mohou být publikovány pouze na dvou CD.

Způsob zasílání lekcí si vybíráte vy sami podle toho, jak to vyhovuje vám: e-mailem (doporučujeme), faxem (doporučujeme jen dočasně) nebo poštou.

Přihlášku, informační materiál a objednávku zvukové nahrávky si můžete stáhnout z naší webové stránky nebo vyžádat e-mailem, případně telefonicky.

Výhody M-S-P:

 • Učíte se doma, a tak si sami určujete čas a tempo učení.
 • Učení začínáte nebo přerušujete libovolně, případně přeskočíte úroveň nebo si vyžádáte osobní studijní plán.
 • Stavba učební látky se přizpůsobuje vámi vybrané úrovni a intenzit?.
 • Úlohy si opravujete sami na základě přiloženého klíče řešení, který obsahuje vysvětlivky k řešení úloh. Tím je osvojení látky důkladnější.
 • Zatím nejlevnější a nejmodernější způsob výuky cizího jazyka (jedna vyučovací hodina stojí jen 24 Kč).
 • Když odcestujete, stačí jen zavolat, a další lekce vám už přijde na novou (e-mailovou) adresu.

Slevy:

 • Při předplatném na jeden rok poskytujeme slevu 10%;
 • Při předplatném na půl roku poskytujeme slevu 5%;
 • Studentům poskytujeme slevu 10% z našich cen!
(Najednou se dají uplatnit pouze dva typy slev.)

Způsoby úhrady: poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, vždy první týden v daném měsíci.

Přejeme vám mnoho úspěchů při osvojování cizího jazyka s MEDIABO studijním programem!

Mediabo Studijní Program

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.