Language of Finance

Kurz na míru

Základní info

Language of Finance Seminar

Společnost nemůže očekávat finanční úspěch bez dokonalého pochopení spolehlivých postupů a jazyka běžně používaného v praxi. Tento kurz je určen středně pokročilým až pokročilým studentům, kteří se chtějí naučit nebo získat hlubší znalosti v oblasti mezinárodních finančních konceptů a terminologie. Účastníci si zároveň zlepší svou všeobecnou znalost angličtiny ve všech oblastech: čtení, psaní, poslech a mluvený projev.

Účastí na tomto semináři získáte přehled o různých aspektech bankovnictví a financí. Vybrané autentické texty jsou takové, které potřebují a čtou lidé pracující v bankovních a finančních sektorech pro svou práci, studium, nebo informovanost. Tyto texty jsou vybrány z mnoha britských a amerických periodik, učebnic, novin a dalších publikovaných zdrojů. Obsahují široký rozsah témat včetně současných ekonomických a finančních trendů a sporných otázek.

Language of Finance

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.