KURZY V ZAHRANIČÍ-ENGLISH WORLD-EWLS - Jazykové dovednosti (pro studenty kurzů EW 15 PM, EW 20 PM, EW 30 a EW 40)

Kurz na míru

Základní info

Lokace:
Brighton, Edinburgh, Fitzroy, Londýn, Cambridge, Oxford
Rozvrh:
2x 45 minut denně
Počet hodin týdně:
10 vyučovacích hodin (45 minut) = 7,5 hodin týdně (odpolední výuka)
Začátky kurzů:
Každý týden (pondělí, ev. úterý)
Délka kurzů :
1 - 52 týdnů
Úrovně:
od úrovně nižší středně pokročilí (CEPT EUFRAT 20+)
Max. počet studentů :
15 (Brighton, Edinburgh, Fitzroy, Londýn, Cambridge)12 (Oxford)
Minimální věk
16 (Brighton, Edinburgh, Fitzroy, Londýn, Cambridge)18 (Oxford)

Studenti kurzů EW 15 PM, EW 20 PM, EW 30 a EW 40 si náplň pro své volitelné bloky vybírají ze zvláštní nabídky (Special Options). V nástupní den kurzu je o aktuální nabídce volitelných hodin informuje jejich lektor. Skladba nabídky se každý týden mění. Cílem volitelných hodin je nabídnout studentům co nejširší spektrum alternativních aktivit, vedoucích ke zlepšování jazykových a pracovních dovedností, k přípravě k mezinárodním zkouškám, k poznání života, kultury a reálií anglicky hovořících zemí.

Program volitelného kurzu Jazykové dovednosti:

Gramatický seminář
* učí a procvičuje gramatické struktury, které nejsou pokryty základním kurzem
* opakuje struktury, které jste se už učili, ale neměli jste dostatek příležitostí k jejich procvičení
* lektor bere v úvahu vaše potřeby, zadává domácí práci a procvičuje s vámi gramatické jevy na realistických situacích
* vaše gramatické znalosti jsou zopakovány, upevněny a rozšířeny

Seminář čtení a psaní
* procvičuje písemné a pravopisné dovednosti na dopisech, novinových článcích a tematických kompozicích
* naučí vás různým čtecím technikám (scanning, skimming, reading for gist, speed reading, checking, guessing)
* naučí vás číst rychleji a efektivněji
* ideální pro ty, kdo chtějí zlepšit svou angličtinu pro studijní či pracovní účely nebo se připravit
k mezinárodním zkouškám

KURZY V ZAHRANIČÍ-ENGLISH WORLD-EWLS - Jazykové dovednosti (pro studenty kurzů EW 15 PM, EW 20 PM, EW 30 a EW 40)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.