KURZY V ZAHRANIČÍ-ENGLISH WORLD-EW 30

Kurz na míru

Základní info

Lokace :
Brighton, Edinburgh, Fitzroy, Londýn, Cambridge, Oxford
Rozvrh:
4x hodina obecné angličtiny (dopoledne) +2x volitelná hodina nebo Speciální kurz (odpoledne)
Počet hodin týdně :
30 vyučovacích hodin (45 minut) = 22,5 hodin týdně, celodenní výuka
Začátky kurzů:
Každý týden (pondělí, ev. úterý)
Délka kurzů:
1 - 52 týdnů
Úrovně:
všechny úrovně (CEPT EUFRAT 0-60)
Max. počet studentů :
15 (Brighton, Edinburgh, Fitzroy, Londýn, Cambridge)12 (Oxford)
Minimální věk:
16 (Brighton, Edinburgh, Fitzroy, Londýn, Cambridge)18 (Oxford)

Program:

Obecná angličtina (4VH denně)
Tato hodina je výrazně zaměřena na rozvoj poslechových a mluvních dovedností. Zahrnuje komunikační aktivity, přehled gramatiky, expanzi slovní zásoby, čtenářské a písemné dovednosti. Obsah je založen na sylabu, rozloženém do deseti úrovní, učebnici, a potřebách a požadavcích studentů. Při příjezdu jsou studenti otestováni a projdou pohovorem s vedoucím lektorem, aby mohli být zařazeni do skupiny na odpovídající úrovni.

Volitelné hodiny nebo Speciální kurz (2VH denně)
Volitelné hodiny si studenti mohou nakombinovat dle vlastního výběru. Nabídka volitelných hodin se řídí poptávkou, ale škola se snaží vyjít vstříc co nejširšímu spektru požadavků. Volitelné hodiny ve čtyřech hlavních kategoriích zahrnují následující okruhy:

Jazykové dovednosti:
konverzace, gramatika, slovní zásoba, poslech a čtení
Profesní dovednosti obchodní angličtina, angličtina pro cestovní ruch, informační technologie
Příprava na zkoušky IELTS, TOEIC, TOEFL, BEC, FCE, CAE, CPE
Kulturní kontexty média, literatura anglicky hovořících zemí, oxfordská/londýnská/skotská specifika, britské reálie, angličtina prostřednictvím populární hudby



Zvláštnosti programu

* Průvodce studiem, sešit na slovní zásobu a kroužkový pořadač ZDARMA
* Analýza potřeb: studenti si sami navrhují témata a jazykové dovednosti, které chtějí probrat a zdokonalit
* Každodenní domácí práce, kontrolované lektorem
* Video a audiolaboratoř, poslechové centrum, počítačové centrum součástí výuky
* Přístup do studentské knihovny a počítačového centra pro studenty ZDARMA (po - pá)
* Pečlivá evidence docházky a průběhu studijního programu
* Osobní konzultace na konci 1. týdne a dále po každých 4 týdnech, během které student s lektorem hodnotí dosavadní pokrok a stanoví si cíle na další období
* Výstupní test v posledním týdnu studia ke zhodnocení celkového pokroku v poslechových, lexikálních a gramatických dovednostech
* Certifikát s dosaženou úrovní ovládnutí jazyka (po návratu do ČR vám zhotovíme jeho ověřený překlad)
* Materiály k dalšímu samostudiu s metodickým doporučením, jak získané dovednosti rozvíjet a uchovat a jak dále s jazykem pracovat

KURZY V ZAHRANIČÍ-ENGLISH WORLD-EW 30

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.