Kurz všeobecnej angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny

Kurz na míru

Základní info

Náplň kurzu: záujemci sa naučia v cudzom jazyku komunikovať podľa vopred dohodnutých a špecifických učebných osnov ku konkrétnym úrovniam. Dôraz je kladený na komunikáciu. Sylaby, ktoré vychádzajú z učebníc, dostane účastník na začiatku kurzu s možnosťou konzultácie a prípadného doplnenia. Aktuálne doplnkové materiály sú k dispozícii pre každého študenta kurzu.

Študijný materiál: základné učebnice Cutting Edge (EN), Tangram (DE), Campus (FRA), Espanol sin marchas (ESP)

Doplnkové informácie: úvodná hodina a jazykový audit zadarmo

Termíny: podľa dohody

Typ kurzu: skupinový (max.6 osôb), individuálny (1to1)

Kurz všeobecnej angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.