KURSY NĚMČINY PRO ORGANIZACE

Kurz na míru

Základní info

Čas, místo, rozvrh a zaměření výuky, obsazení kursu i preferenci českého či zahraničního učitele si určí organizace. Místo konání se předpokládá na půdě zákazníka, může ale probíhat i v našich učebnách. Po obdržení písemné objednávky a podepsání smlouvy o výuce jazyků mohou kursy začít kdykoli.

Organizace má právo obsadit kurs s ohledem na jednotnost zaměření a jazykovou úroveň podle svých potřeb, nejvýše však 12 (doporučujeme 8 až 10) posluchači ve studijní skupině.

Studijní plán je sestaven na základě konkrétních informací o zaměření a cíli studia a poznatků o znalostech studentů z první vyučovací hodiny. Před zahájením kursu je možné psát vstupní testy.

KURSY NĚMČINY PRO ORGANIZACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.