KURSY ČEŠTINY PRO CIZINCE (PRO ORGANIZACE)

Kurz na míru

Základní info

Čas, místo, rozvrh a zaměření výuky, obsazení kursu i preferenci českého či zahraničního učitele si určí organizace. Místo konání se předpokládá na půdě zákazníka, může ale probíhat i v našich učebnách. Po obdržení písemné objednávky a podepsání smlouvy o výuce jazyků mohou kursy začít kdykoli.

Organizace má právo obsadit kurs s ohledem na jednotnost zaměření a jazykovou úroveň podle svých potřeb, nejvýše však 12 (doporučujeme 8 až 10) posluchači ve studijní skupině.

Studijní plán je sestaven na základě konkrétních informací o zaměření a cíli studia a poznatků o znalostech studentů z první vyučovací hodiny. Před zahájením kursu je možné psát vstupní testy.

KURSY ČEŠTINY PRO CIZINCE (PRO ORGANIZACE)

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.