Konverzace v angličtině

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas. Studenti jsou schopni vést konverzaci s rodilým mluvčím na běžná a odbornější témata.

Obsah kurzu

 

  • Všestranná a systematická výuka zaměřena na pomoc s komunikací v angličtině v nejběžnějších situacích na cestách a na pracovišti
  • Zaměření se na praktický jazyk
  • Důraz na pokročilejší komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost pro běžnou praxi a zdokonalení poslechových dovedností

Délka kurzu

60 hodin

Organizace výuky

1 × týdně 2 vyučovací hodiny
v naší učebně

Lektorský tým

Mgr. Kamila Ožanová

Kurzovné: 3 499 Kč s DPH  (2 892 Kč bez DPH)

 

  • lze uhradit ve dvou splátkách
  • při dvou a více účastnících sleva 10 %

 

 

Konverzace v angličtině

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.