Komunikační dovednosti a reporting (AJ)

Kurz na míru

Základní info

Jazyk

  • anglický

Délka kurzu

  • 24 vyučovacích hodin; 3 dny po 8 vyuč.hod.


Jazyková úroveň

  • mírně pokročilí
  • středně pokročilí
  • pokročilí

Cíl kurzu

  • získat základní dovednosti a techniky pro efektivní komunikaci při pracovních jednáních a v obchodním styku
  • osvojit si slovní zásobu spojenou s plánováním, řešením problémů a stížností, získáváním informací, podáváním zpětné vazby; jazyk reportů a jejich prezentace; formální, neformální jazyk jednání
  • nácvik dovedností spojených s účastí na jednáních a jejich vedením; etiketa

Cílová skupina

  • pracovníci managementu

Počet studentů

  • 3 - 8

Komunikační dovednosti a reporting (AJ)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.