Jazykový e-learning

Kurz na míru

Základní info

Proces e-learningu

Skřivánek e-learning je založen na úzké komunikaci s Vaším osobním lektorem . Lektor může být „virtuální“, nebo Vás může současně s e-learningem vyučovat tradiční metodou.

Váš osobní lektor Vám připraví individuální studijní plán na míru.

Studijní plán vychází z výsledku komplexního vstupního testu a ze zaměření, pro které se u studia rozhodnete.

Studium může být zaměřeno na obecný nebo obchodní jazyk a také na různé lingvistické dovednosti, např. na poslech nebo gramatiku.

Po zvládnutí prvního studijního plánu Vám osobní lektor vytvoří plán nový.

Nové plány vždy reflektují Váš studijní pokrok a zaměřují se na jazykové oblasti, které jsou pro Vás problematické.

Svůj studijní plán můžete ovlivnit konzultací s lektorem.

Lektor pravidelně monitoruje Váš pokrok ve studiu.

Jazykový e-learning

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.