Jazykové kurzy v zahranicí - pro top management

Kurz na míru

Základní info

Účastníky těchto kurzů jsou většinou klíčoví pracovníci velkých společností, pro které není možné uvolnit se na delší dobu, a pokud se již rozhodnou na pobyt vycestovat, očekávají stoprocentní kvalitu a komfort. Jde o velmi intenzívní jazykové programy zpravidla v délce 1 nebo 2 týdnů. Výhodou je vyšší věkový průměr (většinou minimálně 23 let) a profesionální zázemí účastníků. Výuka probíhá odděleně od standardních kurzů ve oddělených executive centrech škol, speciálně vybavených pro tyto klienty. Tato centra jsou pohodlná a dobře technicky vybavená a klienti mohou využívat nadstandardní servis personálu školy. Kurzy vedou vysoce kvalifikovaní lektoři, kteří mají nejen příslušné jazykové vzdělání, ale i speciální kvalifikaci v oblasti obchodu atd. Ještě před odjezdem na pobyt si škola vyžádá od klienta předběžnou analýzu jeho požadavků a představ o kurzu. Z těchto informací pak lektoři vycházejí při přípravě jednotlivých lekcí, což umožňuje vysokou míru koncentrace na požadavky jednotlivce a vysoce individuální přístup. Požadovaná jazyková pokročilost se liší dle jednotlivých škol a kurzů.

Jazykové kurzy v zahranicí - pro top management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.