Jazykové kurzy pro dospělé

Kurz na míru

Základní info

Angličtina, němčina, španělština, Czech for foreigners

ČÍM JSOU NAŠE KURZY ZAJÍMAVÉ?
Kolumbus používá metodu, která Vás zaujme svou bezprostředností, účinností a schopností objevit ve Vás jazykový cit. Naše metoda, založená na představě o učebním materiálu, je nejen vysoce efektivní, ale i zajímavá.

V centru každé lekce je příběh, o kterém si klient-začátečník utvoří představu v mateřském jazyce. Klient s jazykovými znalostmi si tuto představu vytváří pomocí cizího jazyka. Průběh výuky doprovází hudba, která aktivuje podvědomí.

JAKÝ JE NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL?
Naším cílem je naučit volnému formulování vlastních myšlenek vytvořením základní nebo rozšířením stávající slovní zásoby. Přirozená, pohotová a plynulá komunikace se tak stává výhodou při práci, studiu i cestování.

JACÍ JSOU NAŠI LEKTOŘI?
Průvodci Vaší jazykové výuky jsou nejen kvalifikovaní čeští učitelé, ale i rodilí mluvčí, kteří jsou schopni za pomoci cíleně vybraných materiálů probudit ve Vás již dříve získané znalosti a aktivovat schopnosti, které možná sami netušíte. Od našich lektorů vedle jejich samozřejmé jazykové dokonalosti vyžadujeme i profesionální přístupk výuce i k přípravě na ni.

Jazykové kurzy pro dospělé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.