JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY

Kurz na míru

Základní info

Kurz zahrnuje např.:
Business contacts - Obchodní kontakty
Cílem kurzu pro středně pokročilé (a) a pro pokročilé (b) je nacvičit ty jazykové dovednosti, které jsou nutné k efektivní komunikaci v oblasti obchodu - jednání se zákazníky, zaměstnanci apod. Důraz je kladen na ústní projev.

Forma výuky
Pět dvoudenních intenzivních soustředění, případně jinak dle požadavků klientů

Obsah
Kurz je zaměřen na osvojení jazykových dovedností v oblasti psaní a informování o projektech, příprava konference, vyjednávání o odměnách, obchodní jednání, prezentace pracoviště, rozhodování o cenových kalkulacích, sjednávání schůzky, vyjednávání o pozdních platbách, hledání nových zaměstnanců a výběrové řízení (project reporting, arranging a conference, fair pay, business transaction, presenting a department, presenting company policy, pricing decision, telephoning, fixing meeting, late payment, recruiting personnel, running and job interview).

Ukončení studia
Prezentací ve zvolené oblasti.

Praktický přínos
Zefektivnění komunikace uvnitř mezinárodní firmy i vně, zlepšení prezentace pracoviště a získání sebejistoty při jednáních a získávání nových kontaktů.

JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.