Jazykové individuální kurzy pro jednotlivce a skupiny

Kurz na míru

Základní info

Individuální kurzy pro jednotlivce a skupiny

Naše středisko zařizuje pro jednotlivce, podniky a instituce jazykové kurzy (včetně češtiny pro cizince) podle individuálních požadavků.

Klasickou výuku s učitelem je možno kombinovat s řízeným samostudiem, kdy student plní doma nebo v naší multimediální knihovně úkoly zadávané učitelem-tutorem v souladu s individuálními potřebami studenta.

Organizujeme též zkoušky podle požadavků institucí ze všech jazyků, které se u nás vyučují

Jazykové individuální kurzy pro jednotlivce a skupiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.