JAZYKOVÉ FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY - kurzy všech typů, jazykový audit, příprava na státní, mezinárodní a zkoušky EU

Kurz na míru

Základní info

CHARAKTERISTIKA

* kurzy vytvořené zcela dle přání klienta (šité na míru)- jazyk A, N, Fr, Šp, Čj pro cizince, It, Rj, švédština, Nizozemština, Arabština, Hebrejština, a další méně frekventované jazyky,

* kurzy obecného jazyka, obchodního jazyka či specielního jazyka oborově zaměřeného,

* libovolná pokročilost , též "oživující" intenzivní několikadenní kurzy (i víkendové), rekapitulující gramatické kurzy, konverzační jazykové workshopy, pobytové kurzy pro firemní skupiny ( atraktivní rekreační místa v ČR, též poradenství , zajištění a kompletní servis zahraničních jazykových pobytů a odborných stáží - na požádání Vám rádi zašleme nabídku,

* jazyková příprava a výcvik k různým typům státních a mezinárodních zkoušek (zkoušky EU - TELC, TOEFL, PET, FCE, CAE, CPE, ZDaF, ZMP, DELF, DALF...),

* pouze vysoce kvalifikovaní lektoři čeští i zahraniční (možná i kombinace českých gramatických i rodilých konverzačních lektorů v rámci jednoho kurzu - doporučujeme),
kvalita lektorů prověřená naší dlouhou spoluprací a jejich zapojením do lektorsky velmi náročných intenzivních skupinových jazykových kurzů (příprava na mezinárodní a státní jazykové zkoušky z příslušných jazyků),

* dle přání zákazníka zajištění studijní literatury institutem, k dispozici široká knihovna doplňkových materiálů, poslechů, interaktivních výukových videoprogramů, internetové centrum

VELIKOST JAZYKOVÉ SKUPINY

* intenzivní individuální výuka (1 či 2 studenti),
* studijní miniskupina (3 až 5 studentů) - doporučujeme z hlediska živější komunikace a menší únavnosti pro studenty při delší výuce,
* skupinová firemní výuka (6 až 12 studentů) - požadavek homogenity jazykové úrovně.

DÉLKA JAZYKOVÝCH BLOKŮ A DOBA VÝUKY

* libovolná délka a doba výuky dle přání klienta,
* výuka u klienta (ve firmě, v privátu), či v prostorách institutu,
* efektivní výuku a trvalejší výsledek v progresivních kurzech (s dlouhodobějším záměrem, vedoucí studenty od jednoho jazykového stupně k dalšímu) lze spíše očekávat od kurzů po menších a častějších výukových dávkách v celkovém rozsahu minimálně jednoho jazykového stupně (cca 120 vyuč.hod.), vhodná délka jazykových bloků minimálně 2 vyuč.hodiny, maxim. 6 vyuč.hodin - doporučujeme 2 x 2 vyuč.hodiny týdně, popř. 1 x 3 vyuč.hodiny týdně,
* zcela jiný charakter mají intenzivní oživující a rekapitulující kurzy, kde na základě kvalitního vedení případně i dvou spolupracujících lektorů lze provádět intenzivní výcvik dle potřeby a žádaného cíle v rozsahu 4 až 10 vyučovacích hodin v jednom jazykovém bloku.

CENY

* individuální jazykové kurzy: v rozpětí 350,- Kč až 440,- Kč/ vyuč. hod. (50 min.) - v závislosti na celkovém rozsahu kurzu, počtu sdružovaných lekcí, pokročilosti a odbornosti jazyka, dojezdové vzdálenosti, atd.
* firemní jazykové kurzy: v rozpětí 380,- Kč až 490,- Kč/ vyuč. hod. (50 min.) - v závislosti na celkovém objemu zakázky, na počtu sdružovaných hodin, na místu realizace, na výše uvedené velikosti studijní skupiny, zaměření a profilaci jazyka, zajištění kompletními materiály a dalších podmínkách.
* JAZYKOVÝ AUDIT ZDARMA - v případě realizace včetně kurzu, též realizace samostatných jazykových skupinových a individuálních auditů ( vstupních a výstupních hodnocení )

JAZYKOVÉ FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY - kurzy všech typů, jazykový audit, příprava na státní, mezinárodní a zkoušky EU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.