Jazykové a odborné workshopy a semináře

Kurz na míru

Základní info

St. James nabízí jazykové i manažerské workshopy a semináře, které vytváříme přímo na míru a náplň kurzu je odvislá od konkrétních jazykových potřeb a požadavků klienta. Tématicky mohou být worskhopy zaměřeny na některé ze specializovaných témat, jako je např. obchodní korespondence, profesionální komunikace po telefonu, prezentační dovednosti, vyjednávání, efektivní frazeologie pro recepční a asistentky apod.

Klient si vždy před začátkem kurzu zvolí, zda-li bude výuka zaměřena na jazyk (důraz na zvyšování slovní zásoby, běžnou i specifickou frazeologii, využití jazyka na pracovní pozici) či na specifické dovednosti (prezentační dovednosti, schopnost efektivní komunikace v osobním jednání či po telefonu, schopnost jednat a vyjednávat, vedení porad, řešení konfliktů apod.).

Délka a konkrétní počet hodin workshopu je odvislý od časových možností klienta. Při ustanovování rozvrhu jsme velmi flexibilní. Může se jednat o jednorázový celodenní workshop či kontinuální výuku, např. každý týden 3 hodiny.

Workshopy a semináře organizujeme v prostorách společnosti klienta či v našich plně vybavených učebnách na nám. Míru.

Jazykové a odborné workshopy a semináře

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.