JAK PŘIPRAVIT A VÉST PREZENTACI

Kurz na míru

Základní info

Pro koho: Kurz je určen pro manažery a obchodníky se střední nebo pokročilou znalostí anglického jazyka.

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na efektivní využití anglického jazyka a zdokonalení ústního projevu a výslovnosti při vedení prezentací.

Intenzita: Celý kurz v rozsahu dvaceti vyučovacích hodin nabízíme ve formě čtyřdenního polointenzivního kurzu (pět vyučovacích hodin denně) nebo pětitýdenního kurzu (2 x 2 vyučovací hodiny týdně). Po skončení kurzu obdrží student certifikát dokládající absolvování kurzu.

Obsah výuky:

* Hlavní prvky úspěšné prezentace
* Prezentace všeobecných informací
* Jak dobře představit sebe a svou prezentaci
* Organizace prezentace
* Rozdíl mezi mluvenou a čtenou prezentací
* Osobní a neosobní jazykový projev
* Vytvoření vizuálů, grafy, tabulky
* Řeč těla, gestikulace, mimika
* Ukončení prezentace
* Různé formy otázek a dopovědí
* Vyhodnocení úspěšnosti prezentace
* Přehled klíčových výrazů, frází a slovních spojení

JAK PŘIPRAVIT A VÉST PREZENTACI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.