JAK PŘIPRAVIT A VÉST PREZENTACI

Kurz na míru

Základní info

Pro koho: Kurz je určen pro manažery a obchodníky se střední nebo pokročilou znalostí anglického jazyka.

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na efektivní využití anglického jazyka a zdokonalení ústního projevu a výslovnosti při vedení prezentací.

Intenzita: Celý kurz v rozsahu dvaceti vyučovacích hodin nabízíme ve formě čtyřdenního polointenzivního kurzu (pět vyučovacích hodin denně) nebo pětitýdenního kurzu (2 x 2 vyučovací hodiny týdně). Po skončení kurzu obdrží student certifikát dokládající absolvování kurzu.

Obsah výuky:

* Hlavní prvky úspěšné prezentace
* Prezentace všeobecných informací
* Jak dobře představit sebe a svou prezentaci
* Organizace prezentace
* Rozdíl mezi mluvenou a čtenou prezentací
* Osobní a neosobní jazykový projev
* Vytvoření vizuálů, grafy, tabulky
* Řeč těla, gestikulace, mimika
* Ukončení prezentace
* Různé formy otázek a dopovědí
* Vyhodnocení úspěšnosti prezentace
* Přehled klíčových výrazů, frází a slovních spojení

JAK PŘIPRAVIT A VÉST PREZENTACI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.