Intenzivní přípravné jazykové kurzy do zaměstnání

Kurz na míru

Základní info

Intenzivní přípravné kurzy do zaměstnání jsou určeny těm klientům, kteří se potřebují během krátké doby (např. před nástupem do zaměstnání, před služební cestou, při očekávání zahraniční návštěvy atd.) zdokonalit ve znalostech anglického nebo německého jazyka, se zaměřením na všeobecný, obchodní nebo ekonomický jazyk.

* Místo výuky
Jazykové učebny na Kavčím Plácku 121, Hradec Králové

* Frekvence výuky
Dle dohody a časových možností klienta

Intenzivní přípravné jazykové kurzy do zaměstnání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.