Intenzivní kurzy

Kurz na míru

Základní info

St. James nabízí intenzivní výukové bloky pro dosažení získání patřičných znalostí v krátkém časovém horizontu. Intenzivní výukový program, stejně jako pravidelnou výuku, vytváříme přímo na míru a náplň kurzu je odvislá od konkrétních jazykových potřeb a požadavků studentů.

Délka a konkrétní počet hodin intenzivní výuky je odvislý od časových možností klienta. Při ustanovování rozvrhu jsme velmi flexibilní. Může se jednat např. o výuku 3 x týdně 4 h, každé pracovní ráno 2 h apod. Nejčastějším požadavkem je však týdenní intenzivní kurz, který je velmi efektivní, neboť zahrnuje až 30 hodin výuky.

Intenzivní kurzy můžeme zorganizovat v prostorách společnosti klienta či v našich učebnách na nám. Míru. V současné chvíli jsou nejžádanější mimopražské intezivní jazykové kurzy, které pořádáme v malebných odpočinkových hotelech či penzionech. Tyto kurzy spojují jazykovou výuku s patřičnou relaxí a sportem a jsou příjemným osvěžením pracovního vytížení. Student má možnost strávit s lektorem celý den a naučit se reagovat v jazyce v reálných situacích i mimo výukové hodiny.

Intenzivní kurzy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.