Individuální výuka pro firmy - ruština

Kurz na míru

Základní info

NAŠÍ LEKTOŘI PŘIJDOU ZA VÁMI!

Disponujeme také 4 kamennými pobočkami s celkem 17 učebnami ve 4 největších městech ČR: Ostrava, Brno, Praha, Plzeň. K našim klientům patří řada renomovaných firem z celé České republiky (viz. reference).

JAKÝ JE POSTUP PŘI REALIZACI VÝUKY

 

Přípravná fáze- vstupní testování znalostí studentů (písemná a ústní část),
- rozdělení studentů do jazykových úrovní dle Evropského referenčního rámce,
- doporučení intenzity výuky, vypracování plánu výuky,
- výběr učebních materiálů a lektora (stručný profesní profil lektora či ukázková hodina na vyžádání),
-stanovení předpokládaného pokroku studenta za dané období.
Realizace- vzdělávání studentů,
- hodnocení pokroku studentů (průběžný test, závěrečný test, konečné slovní ohodnocení),
- sledování docházky studenta, poznámek lektora k jednotlivým hodinám,
- sledování kvality výuky (hospitace na hodinách, zpětná vazba od studentů).
Závěrečná fáze- hodnocení studentů za uplynulé období (slovní hodnocení, výsledky testů, hodnocení dlouhodobého výkonu studenta a doporučení do budoucna),
- analýza výsledků,
- vystavení certifikátů dokladujících dosaženou úroveň jazyka,
- stanovení dalšího postupu a cílů na další období.
Informace o docházce, poznámky lektora, výstupy hospitací, výsledky testů a jednotlivá hodnocení studentů z minulých semestrů jsou neustále k dispozici v elektronické Třídní knize v rámci naší On-line databáze - administrace kurzů klienta (každý klient k ní získá přístup).

ON-LINE DATABÁZE

Veškeré informace o kurzech realizovaných pro naše klienty jsou vedeny v naší ON-LINE DATABÁZI kurzů, která obsahuje:
- evidenci všech kurzů klienta,
- evidenci studentů v jednotlivých kurzech,
- evidenci docházky studentů,
- účast studentů na výuce v %,
- výsledky průběžných a závěrečných testů,
- semestrální hodnocení znalostí studenta,
- přehled náplní jednotlivých hodin,
- výsledky hospitací.

Přístup k těmto informacím získá každý klient, který je vyžaduje.

DEMO VERZE ON-LINE DATABÁZE

Připravili jsme pro Vás Demo verzi naši on-line databáze. Pro přístup do Demo verze, zadejte přístupové jméno "klient" a heslo "klient" ve spodní části na naší hlavní stránce www.slune.cz.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace, kontaktujte nás.

 

VÝBĚR LEKTORŮ

Naše lektory pečlivě vybíráme. Mají pedagogické, případně jiné vysokoškolské vzdělání, státní jazykové zkoušky či jiné jazykové certifikáty (FCE, CAE, TEFL), ve většině případů absolvovali dlouhodobý pobyt v zahraničí a mají zkušenosti s výukou. Všichni lektoři procházejí náročným výběrovým řízením pořádaným naší firmou. Spolupráce je navázána pouze s těmi lektory, kteří s úspěchem absolvují tento vstupní pohovor.

Naše lektory dále vzděláváme. Průběžně organizujeme metodické semináře a workshopy, které jsou vedeny naší dlouhodobou spolupracovnicí, členkou AMATE (Asociace metodiků).

Naše lektory hodnotíte i vy. Lektoři a kvalita výuky je pravidelně hodnocena na základě hospitací na hodinách a dotazníků spokojenosti vyplňovaných studenty. 

Individuální výuka pro firmy - ruština

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.