Individuální výuka jazyků

Kurz na míru

Základní info

Pokud má podnik nebo jednotlivec zájem, je možno výuku provádět samostatně. Individuální kursy se řídí požadavky zadavatele.

Zadavatel sám určí
? čas konání kursu
? počet hodin
? intensitu výuky
? zaměření a cíl studia

Jestliže si student není jist, pak mu pracovníci školy rádi poradí a tematický plán sestaví po společné domluvě.

Výhody individuálního studia
a) intenzita - student není při výuce rušen a je v neustálém kontaktu s lektorem
b) cílenost - konversace je zaměřena na potřeby žáka
c) variabilita - možnost změn termínů výuky

Individuální výuka jazyků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.