Individuální výuka cizích jazyků - základní kurz

Kurz na míru

Základní info

Základní kurs má rozsah 60 vyuč. hod. Při 4 vyuč.hod. týdně probíhá zhruba 4 měsíce. Během studia si absolvent osvojí průměrně 1300 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá v omezeném rozsahu, postačujícím pro běžné komunikační situace v nichž není vystaven nadměrnému tlaku. Kurs je ukončen závěrečnou ústní a písemnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

Individuální výuka cizích jazyků - základní kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.