Individuální výuka cizích jazyků - střední kurz

Kurz na míru

Základní info

Střední kurs má rozsah 80 vyuč. hod. Při 4 vyuč.hod. týdně probíhá zhruba 5 měsíců. Během studia si absolvent osvojí průměrně 2800 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá se značnou jistotou samostatně a nezávisle ve všech situacích, kromě mimořádně náročných. Je schopen ústní i písemné komunikace. Při písemném projevu často používá slovník. Kurs je ukončen závěrečnou ústní a písemnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

Individuální výuka cizích jazyků - střední kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.