Individuální výuka angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Učíme jednotlivce podle jejich časových možností a individuálních výukových plánů v kterokoukoli denní dobu. Nejčastěji bývá požadavek na výuku ráno nebo večer po pracovní době. Tento režim výuky využívají především podnikatelé a hodně zaměstnaní lidé. Dle přání studenta výuku zajišťuje český lektor nebo rodilý mluvčí.

Žáci a studenti mají někdy potřebu doučit se a lépe porozumět probíranému učivu ve škole. Proto jim vycházíme vstříc výukou podle jejich materiálů a zadání.

Individuální výuka angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.