Individuální kurzy němčiny pro podniky a instituce

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen: pro jednotlivé instituce a podniky, které chtějí výuku jazyka přizpůsobit individuálním podmínkám daných skladbou zaměstnanců a časovým požadavkům na kurz. Vstupní znalosti nejsou rozhodující. Výuku zajistíme buď na Vašem pracovišti nebo v našich učebnách v centru Liberce.

Charakteristika kurzu : V kurzech vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé, kteří mají speciální pedagogickou a metodickou průpravu pro výuku, vysokoškolské vzdělání v oboru, zkušenosti s výukou a procházejí výběrovým řízením.
Výuka je organizována podle individuálních plánů odpovídajících potřebám studentů z hlediska obsahu i času a probíhá v malých skupinách nebo zcela individuálně.

Cíl kurzu : Obecným cílem kurzu je praktické zvládnutí cizího jazyka a bezproblémová cizojazyčná komunikace. V našich kurzech převážně zastoupeny takové metody vyučování, které rozvíjejí efektivní využívání jazyka při poslechu, psaní, čtení a správné výslovnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby používali pouze anglický a německý jazyk. Ručíme za efektivitu výuky!

Rozsah kurzu : rozsah kurzu i jeho týdenní uspořádání je navržen po dohodě se studujícími. Provádíme úvodní přezkoušení, jazykový audit a na jeho základě navrhujeme systém studia včetně učebnic a výstupních možností.

Individuální kurzy němčiny pro podniky a instituce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.