Individuální kurzy angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Jedná se o speciální studium určené zvláště pro řídící pracovníky, manažery a všechny, kteří se z časových důvodů nemohou zúčastňovat výuky v běžných kurzech. Studijní plán a program je vždy připraven podle konkrétních požadavků a cílů. Výuka může probíhat v prostorách zadavatele nebo v učebnách našeho jazykového centra.

U individuální výuky se předpokládá vysoká motivace a soustředěnost studenta. Na základě našich zkušeností víme, že studenti individuální výuky nemají mnoho času na domácí přípravu na danou hodinu, proto je systém a metodika výuky zvolena tak, aby se student aktivně naučil vše jen v daných hodinách, studium tak vyžaduje vysokou soustředěnost studenta i lektora. Během studia si student osvojuje gramatické jevy, novou slovní zásobu, správnou výslovnost a okamžitou pohotovost pro konverzaci, i když zpočátku ještě s nesprávnými jazykovými návyky, které se odstraní jen další pilnou a nebojácnou konverzací a vzájemnými diskusemi

Individuální kurzy angličtiny

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.