Hodiny obchodní angličtiny (v rámci rekvalifikačního kurzu)

Kurz na míru

Základní info

Obsahem výuky a jejím hlavním cílem je podpořit komunikativní schopnosti, orientaci v psaném odborném textu, jakož i aktivně rozšiřovat slovní zásobu potřebnou pro každodenní práci ve firmě.

Posluchači se naučí aktivně používat terminologii používanou ve světě obchodu a průmyslu a zdokonalí se v pracovní korespondenci, tvorbě prezentací, telefonování, faxování i každodenní společenské konverzace v cizím jazyce.

Výuka je vedena kvalifikovanými lektory, kteří probíranou látku procvičují na řadě modelových situací doplněných o případové studie.

Tématické okruhy:

telefonování
obchodní korespondence
jazyk obchodních schůzek a jednání
jazyk a tvorba prezentací
mezinárodní obchod
výrobní procesy a operace
finančnictví
komunikace se zákazníky
reklama a marketing
řešení problémů s dodávkou a odbytem
tvorba zpráv
typy společností a firem
prodej zboží a služeb
služební cesty
žádost o přijetí do zaměstnání a psaní životopisů
tvorba dotazníků
vyřizování žádosti a řešení problémů

Obsah kurzu ve vyučovacích hodinách (sruktura vyučovacích hodin)

struktura vyučovacích hodin
teoretická příprava
praktická příprava a odborná praxe
závěrečné zkoušky

Tématický plán

základy jazyka
konverzace
reálie anglicky mluvících zemí a společenské uspořádání zemí EU
struktura a cíle EU
obchodní angličtina a základy kancelářské praxe
základy práce s PC
základy podnikání
základy ekonomiky
společenské uspořádání ČR
základy práva
odborná stáž

Hodiny obchodní angličtiny (v rámci rekvalifikačního kurzu)

Termíny kurzu

Moravskoslezský kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.