Firemní výuka angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Kurzy jsou určeny pro širokou firemní klientelu.

Obsah kurzu se volí na základě analýzy potřeb a jazykového auditu, jímž se určí výchozí úroveň. Následný syllabus je pak vybrán s ohledem na časové možnosti posluchačů a stanoveného cíle. Cíl lze definovat dle Společného evropského referenčního rámce.

nabízíme kurzy angličtiny:

  • ve vašem podniku pro skupiny maximálně deseti posluchačů
  • individuální výuku dle potřeb managementu podniků

vyučujeme:

  • všeobecnou angličtinu všech úrovních znalostí,
  • obchodní a specializovanou  ODBORNOU angličtinu např. SOCIAL COMMUNICATION and NETWORKING SKILLS; "ANALYTICAL & PERSUASIVE WRITING", COMMUNICATION SKILLS for HR OFFICERS`, LEGAL ENGLISH for NON-LAWYERS, ENGLISH for CONTRACTS, BANKING ENGLISH - formou MODULOVÝCH kuzů pod vedením specialisty,
  • dále vyučujeme češtinu jako cizí jazyk, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruuštinu a španělštinu.
  • připravujeme k britským zkouškám City&Guilds: Preliminary, Access, Achiever, Communicator, Expert, Mastery, EBC, SEBT, EOS (jsme akreditovaným centrem této instituce)
  • připravujeme ke zkouškám Cambridge ESOL: PET, FCE, CAE a řady BEC


vyučující

  • Čeští lektoři: Kvalifikace českých lektorů se rovná absolutoriu Pedagogické nebo Filosofické fakulty University Karlovy (nebo jiné české university), t.j akademický titul Mgr.; PaedDr.; PhDr.
  • Rodilí lektoři s kvalifikací B.A. (Bachelor of Arts) nebo M.A. (Master of Arts) a CTEFLA (Certificate in English as a Foreign Language to Adults) nebo CELTA (Cambridge English Language Teaching to Adults).

Firemní výuka angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.