Firemní kurzy angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Náplní výuky jsou všechny čtyři základní dovednosti - poslech, porozumění čtenému projevu, konverzace a gramatické jevy, podle pokročilosti studentů se klade důraz na ty dovednosti, které vykazují jisté nedostatky.

Na základě našich zkušeností víme, že studenti mají největší obavy ze slyšeného projevu v cizím jazyce, tuto skutečnost se nám daří odbourávat správným návykem korektní výslovnosti, proto jsou do hodin zařazována také fonetická cvičení, kde se studenti seznamují s technikami, které v mluveném projevu používá rodilý mluvčí, učí se správnému dýchání, přesné pozici jazyka a mluvidel, navazování jednotlivých skupin souhlásek a samohlásek nebo jejich vynechávání, učí se rozlišit přízvučná a nepřízvučná místa ve větě a podle toho je správně vyslovit. Pokud student projde takovým cvičením,jeho schopnost poslechu se vždy podstatně zlepší. Důležitým faktem při studiu je naučit studenta mluvit tak, jak skutečně lidé mluví. Velmi často jsou v učebnicích používány výrazy, které jsou v běžném projevu velmi formální a působí nepřirozeně a uměle. Naši lektoři studentům vždy vysvětlí, jak s daným slovíčkem zacházet a učí především neformální jazyk. Ale například v kurzech pro manažery, obchodníky a právníky se naopak dává přednost formálnímu a velmi spisovnému užití jazyka.

Firemní kurzy angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.