Firemní kurz jazykové výuky

Kurz na míru

Základní info

hcete-li mít jistotu, že se vaší firmě investice do vzdělání zaměstnanců vrátí, zvolili jste tu správnou jazykovou školu.

Pro naše klienty máme připravenou kompletní nabídku jazykových služeb – jazykové kurzy, překlady, tlumočení, intenzivní pobytové kurzy, zahraniční studijní pobyty apod.

Kde výuka probíhá?

Zvolte si nejlepší řešení pro vás i vaše zaměstnance. Jazykové kurzy mohou probíhat v prostorách vaší společnosti, nebo přímo v naší jazykové škole v Českých Budějovicích. Výhodou našich prostor je vybavenost učeben a klid pro výuku. Jsme schopni zajistit výuku v celém Jihočeském kraji, případně i v ostatních krajích (prostřednictvím regionálních partnerů).

Výuka s odborným zaměřením

Jazyková škola Gaudeo CB má vlastní vzdělávací program odborně zaměřených jazykových kurzů (ve formě modulů), který propojuje prezenční studium a samostudium formou e-learningu.Nabízíme moduly pro konkrétní obory, jako například stavebnictví, strojírenství, zdravotnictví, cestovní ruch, IT sektor, obchodní praxe či prezentační dovednosti.

Jak jsou kurzy organizovány?

Podle zadání klienta zajišťujeme individuální (1 – 2 studenti) nebo skupinové kurzy (3 studenti a více).

Vstupní testy

Studenti jsou rozděleni do jednotlivých skupin na základě vstupního testu. Každý student je na začátku vzdělávacího cyklu ohodnocen počátečním stupněm pokročilosti dle Společného evropského referenčního rámce. Spolu s vyhodnocením vstupního testování předkládáme návrh na rozdělení studentů do jednotlivých skupin.

Průběžné a závěrečné testy

Po celou dobu trvání jazykového vzdělávání je v každém kurzu průběžně testována probraná látka, a to tzv. průběžnými testy. Výsledky těchto testů slouží především lektorovi jako zpětná vazba a jsou klientovi kdykoli k dispozici. Na konci školního roku pak každý student absolvuje závěrečný test, který je daleko komplexnější a který nejlépe odráží pokrok studenta v daném období. Testy vytváří hlavní metodik školy ve spolupráci s lektory. Výsledky testů jsou administrátorovi ze strany klienta kdykoli k dispozici v informačním systému jazykové školy Gaudeo CB.

Výukové plány

Učebnice je základní osou každého kurzu (kromě kurzu konverzačního). Není však samozřejmě jedinou pomůckou lektora. Každý lektor doplňuje obsah učebnice o různými doplňkovými materiály. Pro kurzy obecné angličtiny používáme řadu NEW ENGLISH FILE, která kromě základní učebnice pro studenty zahrnuje také cvičebnici, knihu pro lektory, poslechová CD, slovní zásobu, která je k dispozici na webových stránkách vydavatele, a další doplňkové materiály. Jsme však schopni se přizpůsobit i požadavkům na jiné učební materiály. Nákup a dodání výukových materiálů samozřejmě zajistíme.

Výukové materiály

Učebnice je základní osou každého kurzu (kromě kurzu konverzačního). Není však samozřejmě jedinou pomůckou lektora. Každý lektor doplňuje obsah učebnice o různými doplňkovými materiály. Pro kurzy obecné angličtiny používáme řadu NEW ENGLISH FILE, která kromě základní učebnice pro studenty zahrnuje také cvičebnici, knihu pro lektory, poslechová CD, slovní zásobu, která je k dispozici na webových stránkách vydavatele, a další doplňkové materiály. Jsme však schopni se přizpůsobit i požadavkům na jiné učební materiály. Nákup a dodání výukových materiálů samozřejmě zajistíme.

 
 

Chcete mít kurzy pod kontrolou?

Monitoring kvality výuky

Udržování kvality výuky je samozřejmě základem dlouhodobé spolupráce s našimi klienty. Způsob práce lektorů a jejich celkovou prezentaci naší školy se snažíme monitorovat pravidelnými návštěvami v hodinách (ohlášené i neohlášené), přímou komunikací s našimi studenty nebo formou krátkých dotazníků.

Komunikace s námi

Ze strany dodavatele je určena hlavní kontaktní osoba, která pravidelně komunikuje s kontaktní osobou ze strany odběratele. Komunikace probíhá telefonickou nebo e-mailovou formou, v případě potřeby (zejména při zahájení a ukončení vzdělávacího cyklu) formou osobního jednání. Kontaktní osoby si předávají veškeré důležité informace, řeší spolu připomínky ze strany studentů i lektorů, předávají si výsledky průběžných i závěrečných testů.

Evidence docházky

K evidenci docházky využíváme informační systém, který našim klientům umožňuje sledovat docházku všech studentů online. Kontaktní osoba obdrží přístupové heslo a kdykoli má k dispozici přehled všech studentů, studijních skupin, výukových plánů, docházky za předešlá období, hodnocení, fakturaci apod.

Kontrola fakturace

Fakturaci přizpůsobujeme zákazníkovi. Obsahuje kompletní přehled o docházce a výuce. Detailní přílohou k faktuře je rozpis realizovaných kurzů. Zajišťujeme aktivní sledování čerpání rozpočtu, aby nedošlo k přečerpání u jednotlivých studentů i celých kurzů. Pro personální oddělení zajišťujeme rozdělení vyúčtování dle přání do jednotlivých nákladových středisek.

JAKÁ JE CENA KURZŮ?

Cenovou kalkulaci Vašeho jazykového kurzu vypracujeme obratem, kontaktujte prosím Ing. Radka Jášu
Poskytujeme také administrativní poradenství v rámci zajištění financování jazykového vzdělávání z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktní osoba pro firemní zákazníky a tvorbu cenové nabídky:
Ing. Radek Jáša, telefon 387 221 364, e-mail  r.jasa@gaudeo.cz
Zastoupení v případě nepřítomnosti – recepce, telefon 387 410 011, 777 109 170, e-mail recepce@gaudeo.cz

Firemní kurz jazykové výuky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.