Firemní jazykové kurzy od jazykové školy POLYGLOT

Základní info

Proč by si nás vaše firma měla vybrat

 • ke každé firmě přistupujeme individuálně, sestavíme vám přehlednou cenovou kalkulaci (výukovou jednotkou je 60-minutová lekce, na firemní kurzy se vztahuje 21% DPH)
 • v průběhu výuky s vámi budeme stále v kontaktu, a budeme připraveni aktivně reagovat na situaci v kurzech

Co v rámci firemní výuky nabízíme

 • před zahájením kurzů provedeme zdarma jazykový audit
 • ve firmách provádíme pravidelné testování (dílčí i závěrečné), dle požadavků klienta, a to každý semestr či na konči školního roku
 • stanovíme požadované cíle jazykové výuky a zpracujeme vyhovující učební plán
 • dle vašich požadavků kurz zaměříme na obecný nebo obchodní jazyk, s ohledem na technickou slovní zásobu či konverzaci (samořejmostí je nabídka výuky s rodilými mluvčími)
 • garantujeme pravidelnou supervizi kurzu (monitoring průběhu kurzu, kontrola docházky, hospitace, ankety)
 • zasíláme pravidelné měsíční a semestrální reporty
 • přehled docházky studentů, stejně tak jako probraných materiálů, nabízíme našim klientům prostřednictvím vlastního online systému na www.mujpolyglot.cz
 • lektory pro firemní výuku si pečlivě vybíráme - každá pobočka dbá na kvalitu lektorského týmu (včetně kvalifikovaných rodilých mluvčích)
 • učíme z moderních materiálů, dle nejnovějších vzdělávacích trendů: naši lektoři do hodin pravidelně nosí notebook nebo tablet, případně ve firmách využívají dataprojektor
 • nabízíme učebnice se slevou a doplňkové materiály zdarma
 • nabízíme e-learning jako doplněk k výuce
 • do přehledu našich referencí můžete nahlédnout zde

 

 

Reference firemních klientů

2013

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD

I když jsem na ÚRR JV teprve krátce, se školou Polyglot spolupracujeme již několik let. Avšak za tu krátkou dobu jsem mohl poznat, ať již z vlastní zkušenosti nebo z referenci svých kolegů napříč všemi skupinami, že všichni kantoři mají naprosto profesionální přístup jak k anglickému jazyku jako takovému, výuce, tak k jednotlivým studentům. Prostřídalo se u nás vícero kantorů a každý přinesl nový přístup, podněty a chuť do studia. Jazykovou školu Polyglot mohu určitě doporučit.

Ing. Jan Vacula, asistent, personalista

EUROM KOKS GROUP s.r.o.

S jazykovou školou Polyglot spolupracujeme již řadu let. Oceňujeme profesionální přístup lektorů, kteří individuálně přistupují ke každému z účastníků jednotlivých kurzů.

Spokojenost se projevila na všech úrovních kurzů, od začátečníků po pokročilé. V budoucnu budeme s touto jazykovou školou i nadále spolupracovat a případným zájemcům o firemní kurzy ji můžeme jen doporučit.

Bc. Markéta Macešková, DiS., asistentka ředitele EUROM KOKS GROUP

Dětský domov Dagmar Brno

Jazyková škola Polyglot, resp. její brněnská pobočka, dlouhodobě podporuje školské zařízení Dětský domov Dagmar v Brně. Zcela nezištně nabídla bezúplatnou, profesionální pomoc při dalším vzdělávání našich pedagogů, a to výuce angličtiny. Již několik let k nám každý týden dochází lektor/ka, který trpělivě rozvíjí jazykové znalosti vychovatelů, čímž nám velmi pomáhá, neboť ti poté mohou lépe a účinně pracovat na rozvíjení těchto znalostí u našich klientů.

Současná a doufáme, že i budoucí spolupráce s jazykovou školou Polyglot, je pro Dětský domov Dagmar neocenitelnou pomocí a zároveň ukázkou, jak umí být velkorysost prospěšná a jak důležité je předávat jazykové znalosti těm, kteří je nemají, neboť nabyté vědomosti dávají větší šanci našim klientům uplatnit se v budoucnosti na trhu práce.

Mgr. Daniel Kusý, ředitel DD Dagmar
 

Kurzy pro veřejnost, intenzivní kurzy

"V mých 49 letech jsem se úspěchu konečně dočkal! Díky rozhodnutí nechat všech různých jazykovek, které mě neustále utvrzovaly v úrovni věčný začátečník, a začít vážně studovat s jazykovou školou POLYGLOT, jsem konečně snad už navždy opustil tuto nekonečnou úroveň.

Především jsem ocenil ochotu učit začátečníka z učebnic s českým textem a tím mě nenápadně posunout k těžším učebnicím.  Hodiny, které jsem absolvoval během roku, jsem mohl podpořit neskutečně efektivními a zároveň relaxačními kurzy v Krkonoších. Musím uznat, že letní kurzy jsou prostě prima týdenní anglická pohodička. To se musí prožít, nelze to popsat: už se nemohu dočkat letního týdenního kurzu. A jestli tam bude to samé osazenstvo, tak honem přihlásit. To mi nesmí ujít.

Všem doporučuji se před začátkem studia domluvit s lektorem, který vám vždy vyjde i s těmi nejosobnějšími požadavky vstříc.

Smekám před koncepcí výuky jazykové školy POLYGLOT a přeji ji, aby neztratila dech a získala více tak spokojených studentů, jak našla v mé osobě."

Ing. Jiří Zobal, soukromý podnikatel (stálý klient veřejnostních a intenzivních kurzů)

V

 

P

Ř

Í

J

E

M

N

É

M

 

P

R

O

S

T

Ř

E

D

Í

 

 

 

 

 

 

V

Á

S

 

Š

K

O

L

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

A

U

Č

Í

 

A

N

G

L

I

C

K

Y

 

 

 

 

 

 

I

 

J

I

N

É

 

J

A

Z

Y

K

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

R

A

M

A

T

I

K

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

S

L

O

V

Í

Č

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

O

U

T

A

V

Ě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

N

E

T

R

A

D

I

Č

N

Ě

 


Ing. Milada Nezvalová, dlouholetá studentka kurzů pro veřejnost

"V kurzu byla mou vyučující Jana Křížová, považuji ji za velmi schopnou lektorku, neuvěřitelně trpělivou a  empatickou. Ráda budu pokračovat dál a s ní."

Nora Janečková, studentka kurzů pro veřejnost

"Jsem studentkou střední školy pro zrakově postižené v Brně na Kamenomlýnské ulici. Loňský i předloňský rok jsem měla tu možnost absolvovat kurz anglického jazyka zaměřený na přípravu na zkoušku Cambridge KET.

Jelikož jsou jazyky (a zvláště pak angličtina) mou největší zálibou, kurz byl pro mě naprosto unikátní. Velmi mi pomohl se zdokonalit ve výše zmíněném jazyce. Velký dík patří našemu lektorovi, p. Jakubu Svobodovi, který nás celým kurzem provázel. Velmi si cením toho, že mě a moji nevidomou spolužačku dokázal pan lektor připravit na závěrečnou zkoušku, která pro mě byla přípravou k maturitě, která mě čeká příští rok. Touto cestou bych chtěla všem, kdo se na přípravě této zkoušky podíleli moc poděkovat za to, že pro nás dokázali připravit materiály v Braillově slepeckém písmu. Přesto, že zkouška byla podle mého názoru velmi náročná, jsem ji úspěšně složila.

Doufám, že zase někdy budu mít možnost nějaký podobný kurz absolvovat. Všem, kdo jej organizovali, velmi děkuji."

Klára Švábová, studentka jazykového kurzu v rámci projektu "Nevidím! Mluv se mnou!"

"Původně jsem do kurzu angličtiny chodit nechtěla, ale učitelé mě tak dlouho přemlouvali, že mám jako nevidomá jedinečnou možnost se zdarma zdokonalit v angličtině, až jsem nabídku přijala. Na výuku jsem chodila jen tak pro zábavu, aniž jsem tušila, že mě bude čekat závěrečná zkouška. 

Z počátku jsme všichni podstoupili pár úvodních hodin, a mohli jsme se rozhodnout, zda chceme přestoupit do vyšší, nebo nižší jazykové úrovně, než byla ta stávající. Pokusila jsem se přestoupit do vyšší, ale nestačila jsem tempu ostatních, tedy jsem se vrátila zpět do nižší kategorie. Přiučila jsem se spoustě nových slovíček, i když jsem měla problém s dostupností materiálu v braillově písmu, a nebyla jsem sama. Lektoři a spolužáci byli však velice trpěliví a hodně nám nevidomým pomáhali.

Před zkouškou jsem byla seznámena s tím, jak bude zkouška probíhat, a dál jsem se už připravovala sama. Samotný test byl docela náročný: při písemné části jsem nedostala předčitatele, jak tomu bylo u maturity z angličtiny, ale svůj boj jsem dotáhla do vítězného konce. Ústní zkouška byla pohodová, veselá a rychlá.

Později mi byl předán certifikát. Nejdřív jsem byla rozesmátá, pak dojatá. Nevím, jestli, kdy a jak jej využiji, ale je přeci hezké mít bránu ke světu a jazyku otevřenou, ne?"

Sandra Walachová, studentka jazykového kurzu v rámci projektu "Nevidím! Mluv se mnou!"

2008

TBWA Praha s.r.o.
Společnost TBWA Praha  spolupracuje s jazykovou školou Polyglot už léta a vždy byla s vyukou naprosto spokojena. Vyuka je provázena kvalitnimi lektory, kteří vyhoví a přizpůsobí výuku potřebám klientu. Nikdy nebyl žádný problém a doufáme že do budoucna budeme nadále vzájemně spolupracovat při vší spokojenosti.
Michaela Vašková, Office manager, TBWA Praha

STILL ČR spol. s r.o.
Mohu za naši firmu potvrdit, že naše spolupráce s Jazykovou školou Polyglot funguje bezproblémově. Svoji výbornou reputaci obhajujete velice úspěšně. Oceňujeme váš profesionální přístup, pružnost a zejména pochopení a ztotožnění se s našimi požadavky.
Ing. Ivana Majerová, HR a manažer marketingu

SEFIRA spol.s r.o.
S jazykovou školou Polyglot spolupracujeme druhým rokem a s jejími službami jsme spokojeni. Vychází vstříc našim individuálním požadavkům na formu výuky, termíny, lektorské obsazení, způsob vykazování. Lektoři jsou kvalifikovaní a našimi zaměstnanci oblíbení, komunikace s agenturou pružná a bez problémů. Po několika předchozích ne příliš úspěšných pokusech s jinými subjekty nastavila spolupráce s Polyglotem konečně pravidelnou a navštěvovanou výuku angličtiny v naší firmě. 
Lída Vrzalová, HR Manager společnosti SEFIRA spol. s r.o. 

Reference našich klientů k Letním intenzivním kurzům angličtiny

2013 (Jeseníky)

Na letní kurzy s Polyglotem jezdím velice ráda,zkusila jsem v minulosti  i jiné,ale nedá se to srovnat.Kromě angličtiny nám vedení organizuje i různé aktivity,které kolektiv ztmelí,panuje výborná nálada a já si připadám jak na letním táboře a to mi připadá skvělé...
 
S celým kurzem jsem byl velmi spokojen, všichni byli velice pozitivně naladění a díky možnosti sportovního vyžití jsem se nejen něco naučil ale i odpočinul. 
Děkuji všem za příjemný týden.
 
Absolvoval jsem kurz již v předchozích 3 letech a i ten letošní byl zcela povedený – nejen po stránce výuky a organizačního zabezpečení, ale i po stránce společenské – prostě povedená dovolená :-) Už se těším na příští rok.
 
Kurz jazykové výuky Angličtiny  „intenzivní kurz v hotelu Vidly“ dalece předčil mé očekávání v kladném slova smyslu. Procvičil jsem si výslovnost , mozek si sáhl na slovíčka, které se chystal vymazat z paměti a v tom klidném a krásném prostředí byl dokonce ochoten bez násilí si ukládat nové informace. Lektoři inteligentní, pohodový a absolutní profesionálové. Prostředí nádherné a cena super. Pokud mně to bude umožněno, rád se zúčastním opět a jsem připraven na to, pokud bude třeba, si i připlatit.

2008 - 2012 (Krkonoše)

Dobrý den,
chtěl bych vám a všem lektorům a vlastně celému týmu ještě jednou poděkovat
za celý týden, bylo to skvělé! Jsem strašně rád, že jsem se rozhodl jet a že
se to takto krásně povedlo! Skvělí lidé, atmosféra, jen to počasí mohlo být
trochu lepší-ale jak víme, tomu neporučíme :) . Abych pravdu řekl, vůbec se
mi nechtělo domu... Už teď se těším na další akci-doufám, že bude tak
skvělá, jako takto. 
Díky!
S přátelským pozdravem,
David Brancuzský

Mnoho pozdravů zasílám i z Českých Budějovic. Jsem opravdu ráda, že jsme se se synem zúčastnili báječného až skoro rodinného kurzu angličtiny. Především mě překvapilo nasazení všech z Polyglotu, neboť každá minuta byla naprogramována pro spokojenost celé skupiny studentů, nemluvě o progresivních hodinách angličtiny. Byly plné pohybu, střídání aktivit, takže nezůstala prázdná žádná paměťová buňka.:-) Krásné prostředí s výhledem na Sněžku, výborné stravování, přizpůsobivost lektorů a vytváření zábavy mimo hodiny angličtiny to vše bylo nadstandardní náplní kurzu, skutečně zasloužíte pochvalu.
Děkuji za vstřícné jednání i vzhledem k mému synovi, - 11let. I mezi dospělými se cítil velice dobře a hodiny mu pomohly najít chuť dál studovat. Již se těší na příští ročník, tak jako já.
S pozdravem,
Blanka a Tomáš Turkovi.

Ahoj Lucko,
dodatečně bych Ti chtěl gratulovat k letošnímu perfektnímu kurzu angličtiny.
Jelikož už mám možnost posuzovat z několika kurzů, mohu letos jen smeknout klobouk nad tím, jak jste mě dokázali protřepat hlavou, aniž bych si toho moc všiml, a tak se mohl věnovat rekreačním aktivitám. Letošní kurz byl přímou ukázkou jak se naučit velký objem učiva a zároven si prožít příjemné chvíle na dovolené, zrelaxovat a nabrat sílu na další vzdělávání.
Už teď se těším na další možnost setkání s lidmi z POLYGLOTU, kteří dokáží (alespoň v mém případě) nemožné. Konečně jsem zase o kousek dál od začátečníků. :-)
S velkým nadšením a poděkováním se loučí,
Jirka

Díky moc za všechno, celý pobyt byl super, jen mě mrzí, že jsme si vůbec plánovali soukromý program na odpoledne, pokud se budeme účastnit někdy příště, rádi se připojíme ke všem tvým aktivitám. Bylo nám mezi vámi moc fajn.
Helena Černá

Kurz angličtiny byl vážně moc povedený. Dneska ráno přijela návštěva z USA a byla jsem donucena konverzovat. Asi se to zlepšilo a nebála jsem se mluvit :-).
Lucie Růžičková

Ahoj Lucko, 
jsem moc rád, že jsem se při výběru letního kurzu rozhodl pro společnost Polyglot, na kurz jsem jel s velkými očekáváními, která byla díky přátelským lektorům více než překonána. 
Protože jsem byl nejslabším v nejpokročilejší skupině, tak jsem velmi ocenil individální přístup našeho lektora Toma Beltona, který mi pomáhal s přípravou na další studijní den. 
Byla to příjemně strávená dovolená se zaměřením na AJ :-), bude-li to možné hlásím se již teď na letní kurz pořádaný v roce 2011. 
Nr.1 byla samozřejmě degustace piva :-) 
Lucko, pozdravuj ode mě Toma, Kubu, Lucku, Adélku a Martina.   
S pozdravem/Mit den besten Gruessen/Best regards,
Tomáš Mečíř

Čau Lucko,
něco jako: "Děkuji za příjemný týden strávený v Krkonoších. Úroveň lektorů i organizačního zajištění byla vynikající, již teď se těším na příští rok a doufám, že se budu moci opět zúčastnit."
PS: skoro bych uvažoval, že bych jel (jako nelyžař a hospodský povaleč) i na nějakej ten zimní kurs, kdybyste ho dělali... :)
Ondra :-)))

Krásný den!
Tímto bych chtěl srdečně poděkovat všem lektorům a zůčastněným
lidem za letošní letní kurz v krkonoších. Perfektně připravená výuka, skvělí
lektoři, pohodoví lidé, nabitý program i mimo výuku, to byly letošní kronoše
2010 v režii JŠ Polyglot. Na takto příjemně prožitý týden budu vždycky rád
vzpomínat. Na další setkání s vámi se těší,
Jirka Švestka

Chtěla bych poděkovat za prima strávený týden. Byla to pohoda a ještě jsem se něco naučila. Polyglot je skvělý proto, že zaměstnává skvělé lidi. Příští léto chceme jet zase.
Jana Janoušková

Dobrý den,
Na letním jazykovém kurzu v Jánských Lázních v termínu 18.-25.7.2007 jsme obdrželi Vaši e-mailovou adresu pro kritické připomínky k průběhu akce.
Dovolím si tedy pár vět k této akci sdělit.
Různých školení, workshopů a kurzů jsem zažil hodně. Poprvé jsem se však setkal s tak sehraným a profesionálním týmem lidí, jako má Polyglot.
Kurz byl dobře připraven a zorganizován. Oceňuji vhodné skloubení výuky s možností relaxace a poznáváním místní krajiny. Lektoři kurzu jsou skuteční profesionálové. Výuka byla náročná i uvolněná a zajímavá.
Obdivuhodná je schopnost Vašich lidí improvizovat v případě nenadálých skutečností (došla voda ve studni). Další pochvalu si zaslouží za citlivý přístup k individuálním potřebám jednotlivých účastníků apod.
Gratuluji Vám k takovému týmu a přimlouval bych se za mimořádnou odměnu pro ně za výkon, který museli podat. :-)
Přeji Vám a Vašim lidem mnoho zdaru v další práci a těším se na příští kurz. :-)
S úctou,
Jan Leks (i za Jana Kosteru)

...jinak včera jsem mluvila se svou švagrovou Šárkou. Ta jezdí na kurzy angličtiny s nějakou jinou jazykovkou do Beskyd. Po mém vylíčení kurzu, se rozhodla, že příští léto pojede s Polyglotem.
Tak zatím,
Jana

Firemní jazykové kurzy od jazykové školy POLYGLOT

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.