E-learning

Kurz na míru

Základní info

Projekt "On-line škola" je nový moderní způsob výuky anglického jazyka prostřednictvím počítače a internetu, který byl vyvinut v jazykové škole PRESTO. Na tomto projektu pracoval tým odborníků z oblasti jazykového vzdělávání přes dva roky s cílem usnadnit studentům pochopení té látky, kterou si mohou doma nastudovat sami.*On-line škola v současné době nabízí tři druhy kurzů* English for everyone* Kurz anglické gramatiky v rozsahu 157 lekcí rozdělený podle 6 úrovní jazykové pokročilosti. Student si zde může kdykoliv ve svém volném čase nastudovat gramatické jevy v anglickém jazyce a následně vypracovat řadu úloh na procvičení si dané látky. Každá lekce začíná vysvětlením gramatiky, poté následuje řada úloh na její procvičení. Skladba jednotlivých cvičení se po každém novém přihlášení studenta do systému změní.*2000 slov* Zahrnuje celkem 60 lekcí určených pro začátečníky a mírně pokročilé, studenta naučí 2000 nejpoužívanějších anglických slov a frází. Každá lekce obsahuje interaktivní slovníček nových slov. Prostřednictvím následujících cvičení je student periodicky přezkušován i z náplně předešlých lekcí na základě křivky zapomínání.*"Presto Internet News"*Zprávy ze současného dění z domova i ze světa. Interaktivní články napomohou studentu lépe vstřebávat různé fráze a slovní spojení z běžné slovní i písemné komunikace. Každý týden tu student nalezne dva články ve dvou úrovních obtížnosti.

E-learning

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.