Diploma Intermedio de Espanol (D.I.E)

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je koncipován jako příprava na mezinárodně uznávané zkoušky ze španělského jazyka, které v české republice organizuje Instituto Cervantes.Zkouška DELE - Diploma de Espa?ol como Lengua Extranjera má tři urovně a Je jedinou mezinárodní jazykovou zkouškou ověřující úroveň praktických znalostí španělštiny, jejíž platnost je časově neomezená a uznávají ji všechny univerzity španělsky mluvících i ostatních zemí
světa, včetně České republiky.*Diploma de Espa?ol B2 - Nivel Intermedio (mírně pokročilí)*Student rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Diploma Intermedio de Espanol (D.I.E)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.