Další vzdělávávní pedagogických pracovníků

Kurz na míru

Základní info

Odborné metodické zázemí, na kterém stavíme kvalitu naší výuky, nyní nabízíme i širší pedagogické veřejnosti jako součást programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaného MŠMT ČR.

Náš vzdělávací program Didaktika a didaktické prostředky při výuce cizího jazyka: teorie v praxi je realizován průběžně, v krátkodobých intenzivních modulech dle zájmu vyučujících a jejich zaměstnavatelů. Ačkoli tento vzdělávací program poskytuje podněty pro výuku kteréhokoli cizího jazyka, praktická cvičení a příklady jsou vybírány pro jazyky na školách nejčastěji vyučované, tj. pro angličtinu a němčinu.

* Didaktika a didaktické prostředky při výuce cizího jazyka: teorie v praxi - všeobecný přehled
* Metodika simulační hry v interaktivní výuce jazyků
* Je možné cizí jazyk učit i naučit v početné třídě? (Organizační aspekty práce se třídou)
* Slovíčka, jak je (možná) neznáte (Výuka slovní zásoby)
* Anglická výslovnost
* Výuka gramatiky - to nejlepší z tradičních i alternativních přístupů
* Jak cvičit porozumění mluvenému projevu?
* Jak cvičit mluvený projev?
* Čtení nejsou pouze knihy... (Výuka porozumění psanému projevu)
* Psaní v cizím jazyce - tipy a aktivity pro výuku
* Učebnice: dobrý sluha, ale špatný pán (Uplatnění učebnic ve tvořivé výuce)
... a další

Další vzdělávávní pedagogických pracovníků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.