Čeština pro cizince

Kurz na míru

Základní info

Výuka probíhá individuelním způsobem. Základem studijního programu je učebnice Chcete mluvit česky?, která je doplňována kopírovatelnými materiály. Ve výuce je kladen důraz na kvalitní zvládnutí gramatiky, výslovnosti, čtení i konverzace v češtině. Znalosti reálií jsou doplňovány průběžně, dle stupně pokročilosti studenta.
Četnost výuky: po dohodě, minimálně však 2 vyučovací hodiny týdně.
*
The course is taught using "So you want to speak Czech?? The lessons have an emphasis on correct grammar usages, pronunciations and conversation in Czech. The course book is also suitable for the more advanced students.
Lessons: as required, it is advised a minimum of 2 hours per week.
*
Las clases se imparten de manera individual. El manual básico es "Chcete mluvit česky?? (?Quieren hablar checo?) al que se a?adirán materiales copiables. La clases se concentran en la gramática comunicativa, pronunciación, lectura y conversación en checo. Los conocimientos de las realidades se completan durante el estudio según el avance del estudiante.
Frecuencia de las clases: según acuerdo, sin embargo, como mínimo 2 horas lectivas a la semana.

Čeština pro cizince

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.