Certificado Inicial de Espanol (C.I.E.)

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je koncipován jako příprava na mezinárodně uznávané zkoušky ze španělského jazyka, které v české republice organizuje Instituto Cervantes.Zkouška DELE - Diploma de Espa?ol como Lengua Extranjera má tři urovně a Je jedinou mezinárodní jazykovou zkouškou ověřující úroveň praktických znalostí španělštiny, jejíž platnost je časově neomezená a uznávají ji všechny univerzity španělsky mluvících i ostatních zemí
světa, včetně České republiky.*Diploma de Espa?ol B1 - Nivel Inicial (začátečníci)*Student rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Certificado Inicial de Espanol (C.I.E.)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.