Business angličtina pro pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Témata a rozšíření slovní zásoby, ustálené vazby podnikatelského a obchodního styku v následujících okruzích:
* Založení firmy
* Představení firmy
* Prezentace výrobků a zboží
* Popis výrobků
* Telefonování
* Základní fráze při obchodních jednáních
* Účast na veletrhu

Témata:
* Telefonování - domlouvání obchodních schůzek
* Cestování autem
* Banka
* Stížnost
* Reklamace
* Rady
* Hotel
* Restaurace
* Cestování

Mluvnice:
* Frázová slovesa
* Modální slovesa v přeneseném významu
* Should + minulý infinitiv
* Použití perfekta
* Vysvětlení gramatických jevů, vyplývajících z textu, popř. podle přání studujících

Business angličtina pro pokročilé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.