Angličtina - Zprávy

Kurz na míru

Základní info

Základem kurzu je poslech rozhlasových zpráv z různých oblastí: přírodní katastrofy, sociální problematika, zdraví, apod. Před poslechem je seznámení s částí neznámé slovní zásoby, po poslechu se pracuje na její zažití, opakování a užití.

Přínos kurzu
Zlepšení porozumění rozhlasovým zprávám
Rozvoj slovní zásoby
Práce se slovní zásobou

Intermediate
Upper Intermediate

Kurzy na míru pro firmy mohou být krátkodobé i celoroční. Výuka může probíhat v různých prostředích, jak ve firmě samotné, tak i v restauraci, kde se leckdy odehrávají i skutečné schůzky. Velmi účinné, zvláště pro zaneprázdněné pracovníky, jsou víkendové kurzy, kde je možno odbourat rušivé vlivy na minimum.

Angličtina - Zprávy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.