Angličtina pro začátečníky

Kurz na míru

Základní info

FORMY STUDIA

1. skupinové kurzy
2. individuální výuka
3. konverzační kurzy
4. intenzivní víkendové kurzy
5. rekvalifikační kurzy
6. jazykový klub
8. studium v zahraničí

METODIKA

- orientace na praktické zvládnutí jazyka v jeho mluvené i psané podobě – důležitý je především nácvik správné výslovnosti

- klást důraz na individuální přístup ke studentům

- komunikativní osvojování a využití probraného učiva ( neznamená to však, že je podceňována gramatika, ale student se učí prakticky používat cizí jazyk)

- prohlubování jazykových znalostí a dovedností pro určený typ zkoušky – tj. čtení s porozuměním, psaní esejů, užití gramaticko lexikální části, porozumění poslechovým textům a ústní projev

- využívat různé typy jazykových cvičení a aktivit ( modelových, transformačních, strukturálních, překladových a komunikačních) pro osvojení a rozvíjení základních gramaticko lexikálních znalostí

- klást důraz na rozšiřování slovní zásoby ( aktivní i pasivní ) a ústní projev

- rozvíjet schopnost porozumění slyšenému pomocí poslechu nahrávek ze zahraničních materiálů

- podrobně seznámit posluchače s průběhem dané zkoušky a s požadavky, které jsou na ně kladeny

- nutno doporučit probírání učebních materiálů s dostatečným předstihem

- poslední semestr před složením standardizované zkoušky věnovat procvičování dané látky, opakování a vlastně nácviku průběhu předpokládané zkoušky při využití vzorových testů

Angličtina pro začátečníky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.