Angličtina pro obchodní asistenty/ky

Kurz na míru

Základní info

Jsou určeny těm zájemcům, kteří již dosáhli určité úrovně znalostí jazyka a potřebují aktivně využívat angličtinu ve své práci,

Jsou zaměřeny především na zlepšení a upevnění komunikačních dovedností, slovní zásobu a frazeologii dané oblasti,

Cíl:zdokonalení se v písemném projevu v různých typech obchodní korespondence

osvojení si slovní zásoby a frazeologie běžně požívané při telefonování
schopnost komunikace se zahraničními partnery - představení se, small talk (společenská konverzace)
reakce na dotazy, žádosti
Úroveň:mírně pokročilí a výše 
Rozsah:2 dny, 16 vyučovacích hodin 
Počet účastníků:max. 8, min. 3 
Osnova:obchodní korespondenceústní / osobní kontakt
základní rysy obchodního dopisu, jeho struktura
formální a neformální dopis
vzorové dopisy, šablony
elektronická forma - faxy, e-maily
reporty, zápisy z porad, mema
struktura vět v dopisech, používaná frazeologie, zkratky
procvičení psaní obch. dopisů - objednávka, stížnost, žádost, pozvánka apod.

přijímání hovorů
vzkazy
domlouvání schůzly
objednávání letenky, hotelu
volání do zahraničí - příprava
řešení problematických hovorů - stížnost, omyl
představení sebe a další osoby při osobním setkání
uvítání hosta, small talk
kladení otázek, vyjádření ne/souhlasu, reakce na žádost - frazeologie

Tyto kurzy nabízíme ve dvou formách - kurzy pro veřejnost, kurzy na klíč.

V rámci realizace kurzů na klíč vycházíme z potřeb daného klienta a obsah kurzu může upraven.

Kurzy je možné hradit prostřednictvím karty zaměstnaneckých výhod BENEFITY a prostřednictvím systému čerpání zaměstnaneckých výhod BENEFIT PLUS.

 

Angličtina pro obchodní asistenty/ky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.