ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 4-14 LET

Kurz na míru

Základní info

VÝUKA DĚTÍ OD 7-10 LET
Výuka probíhá na základě "neškolní" metody, prostřednictvím her, soutěží, hudby, ofocených materiálů, vizuálních pomůcek; základní filosofií výuky je "covert teaching", tj. děti se učí, aniž by si uvědomovaly, že se učí. Tato metoda by se dala charakterizovat také jako pocitové nebo prožitkové učení. Metoda je velmi efektivní - již po 3 měsících si děti osvojí základní slovní zásobu, několik krátkých frází + se naučí několik básniček a písniček. Velký důraz je kladen především na správnou výslovnost. Při hodinách se děti nejen učí anglicky, ale také se věnují výtvarnému umění, kreslení na trička, malování na kamínky, na sklo, vystřihují atd.

ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 4-14 LET

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.