Angličtina pre personálneho manažéra

Kurz na míru

Základní info

Cieľ kurzu: záujemci sa naučia v cudzom jazyku komunikovať podľa vopred dohodnutých a špecifických učebných osnov tak, aby obsiahli všetku potrebnú komunikáciu na ich pozícii. K dispozícii sú špecializované materiály, ktoré sa týkajú problematiky manažmentu ľudských zdrojov.

Náplň kurzu:

- job interview

- 1. deň nového zamestnanca a tréningy

- politika spoločnosti

- informácie z pracovného práva a manažmentu...a ďalšie (špecifikácia v sylaboch)

Doplnkové informácie: úvodná hodina a jazykový audit zadarmo. Sylaby dostane účastník na začiatku kurzu s možnosťou konzultácie a prípadného doplnenia.

Termíny: podľa dohody

Typ kurzu: individuálny (1to1), skupinový (max.6 osôb)

Angličtina pre personálneho manažéra

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.