ANGLIČTINA A VOLNÝ ČAS-LANGUAGE AND LEISURE-Angličtina na cestách LLEAA 20 / LLEAA 30

Kurz na míru

Základní info

Lokace :
Brighton, Edinburgh, Fitzroy, Londýn, Oxford
Rozvrh :
LLEAA 20: 4 vyučovací hodiny denně (dopolední výuka)
LLEAA 30: 4 vyučovací hodiny denně (dopolední výuka) +
2 volitelné vyučovací hodiny denně
Počet hodin týdně:
20/30 vyučovacích hodin (45 minut) = 15/22,5 hodin týdně
Aktivity :
1 celodenní exkurze a 2 místní vycházky týdně
Max. počet studentů :
15 (Brighton, Cambridge, Edinburgh, Fitzroy, Londýn); 12 (Oxford)
Prům. počet studentů :
Méně než 12

Charakteristika kurzu:

Tento program je all-in-one kurz, zahrnující jednu celodenní výjezdní exkurzi a dvě odpolední či večerní vycházky v místě studia. Celodenní exkurze jsou plánovány na víkend, místní na všední dny. Ceny jednotlivých aktivit jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Program:

Obecná angličtina (4VH denně) - LLEAA 20 i LLEAA 30
Tato hodina je výrazně zaměřena na rozvoj poslechových a mluvních dovedností. Zahrnuje komunikační aktivity, přehled gramatiky, expanzi slovní zásoby, čtenářské a písemné dovednosti. Obsah je založen na sylabu, rozloženém do deseti úrovní, učebnici, a potřebách a požadavcích studentů. Při příjezdu jsou studenti otestováni a projdou pohovorem s vedoucím lektorem, aby mohli být zařazeni do skupiny na odpovídající úrovni.

Volitelné hodiny nebo Speciální kurz (2VH denně) - LLEAA 30
Volitelné hodiny si studenti mohou nakombinovat dle vlastního výběru. Nabídka volitelných hodin se řídí poptávkou, ale škola se snaží vyjít vstříc co nejširšímu spektru požadavků. Volitelné hodiny ve čtyřech hlavních kategoriích zahrnují následující okruhy:

Jazykové dovednosti konverzace, gramatika, slovní zásoba, poslech a čtení
Profesní dovednosti obchodní angličtina, angličtina pro cestovní ruch, informační technologie
Příprava na zkoušky IELTS, TOEIC, TOEFL, BEC, FCE, CAE, CPE
Aktivity 1 celodenní exkurze a 2 místní vycházky týdně
Kulturní kontexty média, literatura anglicky hovořících zemí, oxfordská/londýnská/skotská specifika, britské reálie, angličtina prostřednictvím populární hudby


Charakteristika kurzu:

Centrum Exkurze
Brighton Autokarový zájezd do Stonehenge
Edinburgh Autokarový zájezd do Stirlingu a Trossachs - "brány skotské Vysočiny"
Fitzroy Autokarový zájezd na Leeds Castle a prohlídka města Maidstone
Londýn Autokarový zájezd do Cambridge
Oxford Autokarový zájezd do Stradfordu-upon-Avon


Místní aktivity:

Centrum Aktivity
Brighton Procházka po brightonských Lanes (historické centrum města), videoprojekce, fotbal, volejbal
Edinburgh Návštěva botanické zahrady, Národní galerie, procházka po Královské míli
Fitzroy Diskotéka, karaoke, stolní tenis, volejbal, videoprojekce
Londýn Prohlídka Národní galerie, Westminsterského opatství, Big Benu
Oxford Prohlídka Ashmoleanského muzea, prohlídka vybraných oxfordských colleges


Rezervace:

Studenti tohoto kurzu si v pondělí nebo úterý v kanceláři školy sestaví za svůj program aktivit na daný týden.

Školní skupiny:

Školní skupiny s počtem účastníků vyšším než 10 mají nárok na 10% slevu z ceny kurzu. Při stejném počtu účastníků nabízíme jedno místo pro doprovod zdarma.

ANGLIČTINA A VOLNÝ ČAS-LANGUAGE AND LEISURE-Angličtina na cestách LLEAA 20 / LLEAA 30

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.