7 Firemní kurzy - Všeobecná angličtina - Intermediate

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro firemní klientelu - středně pokročilí

 

Firemní kurz je určen pro firmy, které požadují flexibilitu a kvalitu. Výuka může probíhat v prostorách Vaší společnosti na základě Vámi definovaných požadavků. Vyučujeme Callanovou metodou pro středně pokročilé.

Jazyková škola Royalschool nabízí firemním zákazníkům komplexní služby výuky anglického jazyka šité na míru na základě Vašich aktuálních potřeb. Koncepce firemních kurzů je plně zaměřena na Vaše požadavky, jak z pohledu časových dispozic, tak z pohledu finančních podmínek (klikněte na link Cenová nabídka a my Vám zašleme komplexní návrh našich služeb na základě zadání vašeho požadavku).Nabízíme výuku Callanovou metodou, která je velice dynamická a zaručuje až 4 násobně rychlejší proces učení. Vaši zaměstnanci budou schopni ovládat anglický jazyk v mnohem kratším časovém horizontu než při výuce klasickými metodami.

Způsob výuky:

 • Individuální (face to face)
 • Skupinová (2 - 6 studentů)
 • Zaměření na specializaci v daném oboru

Poskytujeme výuku anglického jazyka pro všechny vědomostní úrovně od úplných začátečníku po pokročilé studenty. Součástí firemní výuky je taktéž příprava na mezinárodně uznávané certifikáty PET a FCE.

Další výhody pro firemní zákazníky:

 • jazykový audit, osobní, on-line testování
 • nastavení optimální varianty dle požadavků klienta
 • plán výuky, zvolení vhodného tempa výuky
 • měsíční monitoring pokroku, reporting
 • sledování docházky, reporting
 • on-line dotazníky zaměřené na spokojenost studentů, reporting
 • studentské on-line konto, každý student má svůj vlastní přístup do systému
 • certifikace

Studentské on-line konto:


Studenti navštěvující naše kurzy mají vytvořen přístup do on-line systému postaveného na bázi webové aplikace. Systém nabízí tyto služby:

 • informace o aktuálním zařazení, skupině, dnech a časech výuky
 • po každé odučené hodině aktualizované probrané učivo
 • výsledky úrovňových testů
 • možnost hodnocení výkonu lektorakaždé hodině
 • objednávaní a rezervace knih, CD, pomůcek k výuce on-line
 • doplňující off a on-line cvičení s možností zaslání výsledků na e-mail studenta
 • testy slovní zásoby, možnost výběru dle úrovně
 • možnost opětovného poslouchání diktátů

Pravidelný reporting o docházce, výsledcích testů účastníků kurzu, spokojenosti studentů s lektorem je samozřejmostí a nedílnou součástí naší nabídky.

Systém výuky

Výhodou Callanovy metody (více na www.royalschool.cz/callanova.html), kterou naše škola vyučuje, je hlavně vysoká dynamika výuky, rychlý postup studentů, střídání lektorů na hodinách, příprava na zvládnutí mezinárodně uznávaných zkoušek PET a FCE (certifikaty-pet/fce). Podrobnější informace o Callanově metodě Vám rádi sdělíme na případné osobní schůzce.

Testování

Pro zařazení studentů do skupin využíváme on-line test – zasíláme link, na který student po kliknutí může začít vyplňovat test – výsledky jsou zpracovány okamžitě po ukončení testu a můžeme ihned navrhnout skupinu.

Ukázková hodina

Naše společnost poskytuje v případě zájmu bezplatnou ukázkovou hodinu, jejíž součástí je i ústní testování studentů.

Učební materiály

Pro výuku používáme učebnice Callanove metody (celkově 7 učebnic) - cena učebnice je od 250 Kč, kterou si student může zakoupit u nás, anebo zapůjčit za depozit 500 Kč, který mu bude po vrácení nepoškozené učebnice v plné výši vrácen.

Ke každé učebnici umožňujeme studentům zakoupit si anebo zapůjčit CD s přesnou nahrávkou obsahu učebnice. Cena CD je 700 Kč. Depozit je ve výši 700 Kč. Po vrácení CD v nepoškozeném stavu bude studentovi vrácen poplatek v plné výši.

Další služby

Našim klientům přidělujeme identifikační čísla, která mohou použít při přihlašování do našeho informačního systému, kde jim bezplatně umožňujeme stáhnout si cvičení potřebná k jejich dalšímu rozvoji v anglickém jazyce. V tomto systému můžou taktéž vidět výsledky svých úrovňových zkoušek a aktuální probrané učivo. Výhodou této služby je, že student v případě absence jednoduše získá informace o učivu, které se probralo na hodině.

Reporting

Svým firemním zákazníkům nabízíme podrobné a pravidelné zprávy o postupu zaměstnanců/studentů při jejich studiu. Reporting vám napoví, kolik hodin student absolvoval, jak se vyvíjí jeho úroveň anglického jazyka a jak skupina (jako celek) reaguje na výuku. Takto máte možnost se jednoduše přesvědčit o efektivitě Vaší investice.

7 Firemní kurzy - Všeobecná angličtina - Intermediate

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.