3měsíční kurzy angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Kurzy jsou určené studentům, kteří si chtějí rovnoměrně rozvrhnout studium na delší dobu. Po ukončení kurzu můžete okamžitě začít navštěvovat navazující kurzy. Po těchto trimestrech můžete studovat celý rok. Kurzy probíhají v období od pondělí do pátku (viz. rozvrh v přihlášce). Je pouze na Vás jaké časové požadavky zatrhnete do rozvrhu. Nicméně čím větší časový rozsah nám poskytnete, tím je více pravděpodobné, že se nám podaří najít další tři shodné studenty se stejnou úrovní znalostí a časovými požadavky.

Vyučujeme studenty všech úrovní od úplných začátečníků až po adepty na First Cambridge Certificate či studenty, kteří již tuto zkoušku absolvovali a chtějí si rozšířit znalosti v oblasti Business English či vrcholové slovní zásoby.

Zařazení do skupinek probíhá prostřednictvím testu, který je součástí přihlášky. Tento test není navržen za účelem ohodnocení vašich znalostí nýbrž tak, aby umožnil najít k vám další 3 studenty, kteří ho vypíší na co nejblíže shodné úrovni. Tento systém umožňuje rozřadit studenty do úrovní podstatně detailněji než pouze jak bývá tradičně běžné pouze na začátečníky, mírně, středně a velmi pokročilé.

3měsíční kurzy angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.