1 Firemní kurzy - Obchodní angličtina - Elementary

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro firemní klientelu - začátečníky


Firemní kurz je určen pro firmy, které požadují flexibilitu a kvalitu. Výuka může probíhat v prostorách Vaší společnosti na základě Vámi definovaných požadavků. Vyučujeme obchodní angličtinu pro začátečníky.

Jazyková škola Royalschool nabízí firemním zákazníkům komplexní služby výuky anglického jazyka šité na míru na základě vašich aktuálních potřeb. Koncepce firemních kurzů je plně zaměřena na Vaše požadavky jak z pohledu časových dispozic, tak z pohledu finančních podmínek (klikněte na link Cenová nabídka a my Vám zašleme komplexní návrh našich služeb na základě zadání vašeho požadavku).Nabízíme výuku Obchodní angličtiny. Kurzy jsou zaměřeny na zvládnutí komunikace v pracovních podmínkách, řešení problémů, stížností, pozvání na pracovní oběd, objednání zboží a služeb, rezervace ubytování a mnoho dalších situací z každodenního pracovního prostředí.

 

Způsob výuky:

 • Individuální (face to face)
 • Skupinová (2 - 6 studentů)
 • Zaměření na specializaci v daném oboru

Poskytujeme výuku anglického jazyka pro všechny vědomostní úrovně od úplných začátečníku po pokročilé studenty.

Další výhody pro firemní zákazníky:

 • jazykový audit, osobní, on-line testování
 • nastavení optimálního variantu dle požadavek klienta
 • plán výuky, zvolení vhodného tempa výuky
 • měsíční monitoring progresu, reporting
 • sledování docházky, reporting
 • on-line dotazníky zaměřené na spokojenost studentů, reporting
 • studentské on-line konto, každý student má svůj vlastní přístup do systému
 • certifikace

Studentské on-line konto:


Studenti navštevující naše kurzy mají vytvořen přístup do on-line systému postaveném na bázi webové aplikace. System nabízí tyto služby:

 • informace o aktuálním zařazení, skupině, dnech a časech výuky
 • po každé odučené hodině aktualizované probrané učivo
 • výsledky úrovňových testů
 • možnost ohodnotit po každé hodině výkon lektora
 • objednávaní a rezervace knih, CD, pomůcek k výuce on-line
 • doplňujíci off a on-line cvičení s možností zaslání výsledku na e-mail studenta
 • testy slovní zasoby, možnost výběru dle úrovně
 • možnost opětovného poslouchání diktátů

Pravidelný reporting o docházce, výsledcích testů účastníků kurzu, spokojenosti studentů s lektorem jsou samozřejmostí a nedílnou součástí naší nabídky.

Systém výuky

Klade důraz hlavně na komunikaci, na schopnost aktivně používat slovní zásobu. Cílem je, aby náš absolvent uměl pohotově reagovat v praktických pracovních situacích. Součástí kurzu jsou proto simulace meetingů, jednání, prezentací. Podrobnější informace o systému výuky Vám rádi poskytneme na případné osobní schůzce.

Testování

Pro zařazení studentů do skupin využíváme on-line test – zasíláme link, na který student po kliknutí může začít vyplňovat test – výsledky jsou zpracovány okamžitě po ukončení testu a můžeme ihned navrhnout skupinu.

Ukázková hodina

Naše společnost poskytuje v případě zájmu bezplatnou ukázkovou hodinu, jejíž součástí je i ústní přezkoušení studentů.

Učební materiály

Pro výuku používáme učebnice Market Leader – cena učebných materiálů pro jednoho studenta přibližně na rok studia je 700 KČ bez DPH (830 KČ s DPH), které si může student zakoupit u nás. Taktéž je možné pujčit si knihy za depozit.

Další služby

Našim klientům přidělujeme identifikační čísla, která můžou použít při přihlašování do našeho informačního systému, kde jim bezplatně umožňujeme stáhnout si cvičení potřebné k jejich dalšímu rozvoji v anglickém jazyce. V tomto systému můžou taktéž vidět výsledky svých úrovňových zkoušek a aktuálně probrané učivo. Výhodou této služby je, že student v případě absence jednoduše získá informace o učivu, které se probralo na hodině.

Reporting

Svým firemním zákazníkům nabízíme podrobné a pravidelné zprávy o postupu zaměstnanců/studentů při jejich studiu. Reporting vám napoví, koliko hodin student absolvoval, jak se vyvíjí úroveň jeho anglického jazyka a jak skupina (jako celek) reaguje na výuku. Takto máte možnost se jednoduše přesvědčit o efektivitě Vaší investice.

1 Firemní kurzy - Obchodní angličtina - Elementary

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.