Základy bankovnictví

Kurz na míru

Základní info

2 denní intenzivní kurz / 16 vyučovacích hodin

Cílem kurzu je získat základní znalosti z oblasti komerčního bankovnictví v ČR zaměřené na pochopení zejména vzájemných vztahů mezi jednotlivými principy činnosti bank a získání přehledu o ucelené nabídce bankovních produktů a služeb komerčních bank.

 

Komu je kurz určen:

  • zaměstnanci bank z různých štábních i liniových pracovišť banky, stavební spořitelny apod.
  • nově nastoupivší zaměstnanci bez zkušeností z bankovní praxe, kteří chtějí získat všeobecný přehled o fungování bank a o celkové nabídce bankovních produktů a služeb
  • zaměstnanci s dlouhodobější historií působení v bankovnictví, ale s úzkou specializací (IT apod.), kteří chtějí získat ucelenější orientaci ve fungování bankovního sektoru, ve službách komerčních bank a postavení vlastní banky
  • zaměstnanci a externí spolupracovníci institucí finančního poradenství a jiných nebankovních finančních institucí

 

Program kurzu:  

-        finanční a bankovní systém v ČR, jeho subjekty

-        centrální bankovnictví v ČR, funkce a činnost ČNB

-        rentabilita a likvidita bank, řízení rizik

-        regulace bankovního sektoru

-        postavení GE MB na bankovním trhu ČR

-        parametry úvěrů, charakteristika úvěrů pro firemní i privátní klientelu, fáze  úvěrového procesu

-        depozitní produkty

-        služby a produkty tuzemského a zahraničního platebního styku

-        ostatní bankovní služby neutrální povahy

-        operace a základní druhy cenných papírů, kapitálový trh

-        devizový trh a mezibankovní peněžní trh

-        leasing, faktoring, forfaiting

Základy bankovnictví

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.